Spørgsmål og svar om #EnGodStart

Vi håber, at du vil skrive under på vores opråb og vise arbejdsgiverne, at vi er mange, der kræver #EnGodStart for alle nyuddannede socialrådgivere.

Hvis du sidder tilbage med spørgsmål, som du gerne vil have besvaret, inden du skriver under, så kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål her.

Hvis dit spørgsmål stadig er ubesvaret, så kan du skrive til engodstart@socialraadgiverne.dk for at få svar.

Hvad skriver jeg under på?

Når du skriver under på kampagnen, viser du, at du bakker op om Dansk Socialrådgiverforenings tre konkrete forslag. På den måde er du med til at sende et signal til arbejdsgiverne om, at de skal sikre nyuddannede socialrådgivere en god start i faget. De tre forslag er: 

  • Ret til grundig introduktion. Introduktionsforløbet skal sikre, at man får en grundlæggende viden om arbejdspladsen og opøver færdigheder i at bruge de systemer og værktøjer, der anvendes på arbejdspladsen. Forløbet bør have en varighed på min. 1-3 måneder.
  • Ret til mentor – med tid til mentoropgaven. Et godt mentorforløb med en erfaren socialrådgiver skal sikre, at man kommer på faglig omgangshøjde med sine kolleger og får mentorstøtte til at håndtere de fagprofessionelle udfordringer, der kan opstå i den første periode af jobbet. Forløbet bør have en varighed på min. 9-12 måneder.
  • Ret til færre arbejdsopgaver i starten. Som nyuddannet socialrådgiver bør man have færre sager i en periode på ca. 6 måneder - afhængig af éns forudsætninger og arbejdsopgavernes kompleksitet. De socialrådgivere, som har til opgave at oplære den nye socialrådgiver, bør ligeledes få tilpasset deres arbejdsopgaver, så de har tid til oplæringen. 

Gør min underskrift virkelig en forskel? 

Ja! Jo flere underskrifter, jo stærkere bliver budskabet til arbejdsgiverne – og jo mere sandsynligt er det, at de vil lytte til vores forslag. Dermed kan din underskrift være med til at sikre, at alle nyuddannede socialrådgivere får en god start.  

Hvorfor laver I kampagnen nu? 

Først og fremmest skyldes det, at en masse nyuddannede socialrådgivere starter i deres første job i denne tid, hvor mange dimitterer. Derfor vil vi gerne råbe arbejdsgiverne op og gøre dem opmærksomme på de udfordringer, som nyuddannede kan møde – og som der er brug for at gøre op med.

Men det skyldes også, at vi ønsker at bruge OK24-forhandlingerne om løn og arbejdsvilkår til at rejse vores krav over for arbejdsgiverne, så vi forhåbentligt kan få dem skrevet ind i overenskomsten.

En skæv start kan nemlig have konsekvenser for de nyuddannede socialrådgivere. 40 % føler sig stressede. 15 % har været sygemeldt med stress, og hele 30 % overvejer at forlade faget. Hvis man lykkes med at sikre alle nyuddannede socialrådgivere en god start, så kan man altså nedbringe sygefraværet og medarbejderomsætningen – til gavn for den enkelte socialrådgiver, kollegaerne og borgerne  

Jeg fik selv en god start i faget. Hvorfor skal jeg skrive under? 

Desværre er det ikke alle, som er lige så heldige. Faktisk er det kun 29 % af de nyuddannede socialrådgivere, som både har fået et introforløb, en mentor og færre arbejdsopgaver i deres opstart. Der er altså mange, som slet ikke får den støtte, som de behøver, for at komme godt ind i faget.  

Med din underskrift kan du være med til at råbe arbejdsgiverne op, så dine nyuddannede fagfæller kan få en lige så god start i socialrådgiverfaget som dig.  

Hvorfor løser man ikke bare problemet på arbejdspladsen?

Det kan man til dels – og i Dansk Socialrådgiverforening har vi også gennemført flere projekter med Kommunernes Landsforening for at inspirere arbejdspladserne til at sikre nyuddannede kolleger en god start. Find inspirationsmaterialet om introduktions- og mentorordninger her.

Desværre er det ikke alle arbejdspladser eller alle ledere, som har ressourcerne og rammerne til at sikre en god start for de nyuddannede socialrådgivere – selvom de helt sikkert gør deres bedste. Derfor er der behov for at råbe arbejdsgiverne op, så vi kan få afsat de nødvendige ressourcer og den nødvendige tid til at sikre en god start. 

Du kan også tage fat i din tillidsrepræsentant, din arbejdsmiljørepræsentant eller din leder og foreslå dem at sætte gang i en drøftelse af, hvordan nyuddannede får en god – eller endnu bedre – start på jeres arbejdsplads.

Hvor længe skal de nyuddannede have introduktion, mentor og nedsat sagsmængde? 

Dansk Socialrådgiverforening mener, at en nyuddannet socialrådgiver skal betragtes som ny i det første år af sit første job. Det skal forstås på den måde, at man over tid kan løfte flere og flere opgaver selvstændigt, men at det må forventes, at man kan have brug for ekstra støtte og sparring i et års tid.  

I forhold til de konkrete rettigheder, som vi foreslår at give nyuddannede socialrådgivere i deres første job, så anbefaler vi følgende varigheder:  

  • Introduktion: 1-3 måneder. Vi anbefaler, at man får et introduktionsforløb med fokus på basisviden og færdigheder i min. 1-3 måneder. Her bliver man introduceret til de IT-systemer, arbejdsgange og manualer, som man kommer til at bruge i sit daglige arbejde.  
  • Mentor: 9-12 måneder. Vi anbefaler, at man får tilknyttet en erfaren socialrådgiver som mentor i min. 9-12 måneder. Mentoren skal hjælpe den nyuddannede med at udvikle fagprofessionelle kompetencer og styrke den sociale faglige praksis ved at give løbende sparring.  
  • Færre arbejdsopgaver: Ca. 6 måneder. Vi anbefaler, at nyuddannede socialrådgivere får tilpasset deres sagsmængde i en periode på 6 måneder, hvor man gradvist bevæger sig mod at have en fuld sagsstamme. Det skal sikre, at der er tid til at komme ordentligt ind i opgaverne. 

I mange tilfælde er alt dette en god investering. Når man som nyuddannet får en god start, så er der mindre chance for, at man udvikler stress, bliver sygemeldt eller begynder at overveje at skifte job eller sågar forlade faget. På den lange bane er rettighederne altså med til at styrke fagligheden hos den nyuddannede, øge vedkommendes tilknytning til arbejdspladsen og forbedre arbejdsmiljøet for alle medarbejderne på arbejdspladsen.  

Vores anbefalinger har lidt elastik, så man kan tilrettelægge opstarten med udgangspunkt i den enkelte nyuddannede. Hvis man f.eks. har været i praktik eller haft studiejob på den arbejdsplads, hvor man også får sit første job som nyuddannet, så kan man måske nøjes med lidt mindre støtte. Omvendt kan man have brug for mere, hvis den nyuddannede har begrænset erfaring på det fagområde, som vedkommende får sit første job på.  

Får mentoren ikke bare endnu mere travlt?

Når vi siger, at nyuddannede socialrådgivere skal have tilknyttet en erfaren socialrådgiver som mentor, så mener vi selvfølgelig også, at mentoren skal have den nødvendige tid til at løfte opgaven. Det tager tid at holde møder med den nyuddannede, svare på spørgsmål og give faglig sparring under opstarten. Derfor skal de kolleger, der har ansvar for den nyuddannede kollegas oplæring, naturligvis have tilpasset deres arbejdsopgaver i denne periode – eksempelvis ved at reducere antallet af sager i deres sagsstamme.

Hvorfor beder I om mine kontaktoplysninger? 

Vi beder om dine kontaktoplysninger, så vi kan holde dig informeret om kampagnen og vores arbejde med at sikre alle nyuddannede socialrådgivere en god start. Du vil også modtage information om dine rettigheder og tips til at komme godt ind i faget. Du kan til enhver til frabede dig kontakt om kampagnen. Dine kontaktoplysninger vil blive brugt ansvarligt og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Glem ikke at skrive under på vores opråb til arbejdsgiverne. Sammen kan vi sikre #EnGodStart for alle nyuddannede socialrådgivere.