AKUT-fonden

Gennem AKUT-Fonden får DS ca. 9 millioner. pr. år til at arrangere TR-uddannelse, give frikøb til TR. Hvad er AKUT-fonden? - og hvilke TR er omfattet af den?

AKUT står for: Amtskommunernes og Kommunernes fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter. Fonden blev oprettet i 1989 og er aftalt mellem KTO og KL samt ARF (nu RLTN).

Arbejdsgivere betaler hvert år et ørebeløb pr. arbejdstime pr. ansat til fonden. Fondens penge bliver fordelt mellem fagforeningerne efter medlemstal. DS får ca. 9 millioner pr. år til at arrangere TR-uddannelse, give frikøb til TR, dvs. refusion af løn under TR-kurser, møder m.v.,  samt til transport- og opholdsudgifter i forbindelse med TR’s deltagelse i kurser og møder.

Københavns og Frederiksberg Kommuner har med KTO aftalt en særskilt ordning (UTK og UTF).

I Staten er der ikke etableret en uddannelsesfond. Det har ingen praktisk betydning for tillidsrepræsentanterne, som får tjenestefrihed med fuld løn ved deltagelse i TR-uddannelse. At de pågældende arbejdsgivere ikke har nogen uddannelsesfond indebærer alene, at arbejdsgiveren ikke får refusion for lønudgiften under TR’s deltagelse i uddannelse.

AKUT-protokollat mv. kan du finde i Faglig Håndbog.

Kontakt os

Ring til os

70 10 10 99

Formand – Trine Quist

tq@socialraadgiverne.dk
Tlf: 22 40 18 99