TR-uddannelsens opbygning

Som TR deltager du på DS’ TR-uddannelse, hvor du bliver klædt grundigt på til opgaven som TR.

Opgaven som TR er med tiden blevet mere kompleks. Blandt andet fordi arbejdet i samarbejdssystemerne fylder mere, fordi indflydelsesrummene og aktørerne er blevet flere, fordi der er blevet flere medarbejdere – ofte fordelt på flere adresser, og det giver flere og mere komplekse opgaver for TR.

Derfor er vi optagede af at uddanne dig godt. Det er vores ambition med uddannelsen, at du får et solidt fundament for din rolle som TR, en masse værktøjer til at løfte dine opgaver – og bliver styrket i grundlæggende at tage lederskab, skabe gode relationer og kommunikere – både med kollegaer og ledelse.

TR-uddannelsen består af to dele. 1) En grunduddannelse for nyvalgte TR, som afholdes over fem moduler fordelt ud over et år, hvor du følges ad med andre TR på det samme hold hele vejen i gennem. 2) En overbygningsuddannelse, der består af tre kurser, som du kan tilmelde dig 6 måneder efter, du har færdiggjort grunduddannelsen. Hvis du også er fællestillidsrepræsentant, deltager du også på et årligt seminar for fællestillidsrepræsentanter.

De fem moduler på grunduddannelsen

Grunduddannelsen består af nedenstående fem moduler. Mellem modulerne får du mindre opgaver, hvor du afprøver metoder i din praksis som TR. TR-grunduddannelsen består af:

 • Modul 1: Få et stærkt fundament
  På modulet arbejder vi med TR’s fundament – i form af den danske model, fagbevægelsen og Dansk Socialrådgiverforening. Vi øver os i at hjælpe medlemmerne i deres veje gennem arbejdslivet, blandt andet ved ansættelsessamtaler – og kontrakter, sygefravær og generelle spørgsmål. Og så retter vi blikket mod forventninger til TR, TR’s opgaver og prioriteringer.
 • Modul 2: Tag lederskab i klubben
  På modulet dykker vi ned i TR’s arbejde med klubfællesskabet på arbejdspladsen, TR’s relationer til medlemmerne og TR’s lederskab. Og så kaster vi os over arbejdet med forberedelse af lønforhandlinger – her skal vi lære om lønelementerne i overenskomsten, øve os i at forberede en lønforhandling, lægge en strategi og skabe et godt forhandlingsmandat sammen med klubben.
 • Modul 3: Bliv en dygtig forhandler
  På modulet øver vi os i at forhandle. Vi har fokus på hele forhandlingsforløbet inklusiv selve forhandlingen med arbejdsgiveren. Herunder arbejder vi med indsamling af data og fakta, mandatafklaring, argumentation, virkemidler, uenighed og præsentation af resultater.
 • Modul 4: Få flere med
  På modulet ser vi på den organiseringskrise, som DS og resten af fagbevægelsen står over for. Vi sætter fokus på hvorfor det er vigtigt, at vi bliver flere i fællesskabet, samt hvilken rolle TR kan spille i, at vi bliver flere medlemmer i DS. På modulet går vi i dybden med TRs rekrutteringsopgave. Vi skal se på forskellige værktøjer til rekruttering og vi skal øve os i samtalen med uorganiserede kollegaer.
 • Modul 5: Få indflydelse
  På modulet bliver vi klædt på til arbejdet med indflydelse, f.eks. i relation til budgetforhandlingerne. Vi arbejder med at identificere mål og løsninger, med at forstå de politiske beslutningsprocesser og aktører. Og vi øver os i strategi og kommunikation. Modulet varer to dage.  

TR-overbygningen

På overbygningen kan du deltage på følgende kurser, seks måneder efter du har gennemført grunduddannelsen og i valgfri rækkefølge.

Kurserne er:

 • Øvede forhandlere
 • Dit personlige lederskab
 • Aktuelt kursus for erfarne TR

Tilmeld

Du tilmelder dig grunduddannelsen via kalenderen for TR på hjemmesiden

Kontakt os

Ring til os

70 10 10 99

Formand – Trine Quist

tq@socialraadgiverne.dk
Tlf: 22 40 18 99