Praktiske oplysninger

Transport

Refusion af rejseudgifter

Tillidsrepræsentanter får udbetalt refusion for rejseudgifter efter DS’ regler. Du får refunderet udgifter til offentlig transport (standard-billet) eller udgifter for kørsel i egen bil til statens lave takst. Hvis du vil have refunderet udgifterne, skal du anvende blanketten B19 til afregning af transport.

Blanketten til afregning af transport

Skemaet skal udfyldes og afleveres til underviserne eller indsendes til DS efter kurset. Husk at vedlægge kvitteringer fra fx taxakørsel mellem station og kursuscenter. Du kan få hjælp til at udfylde skemaet på kurset.

Refusion for transportudgifter bliver indsat på din bankkonto senest 10 dage efter økonomiafdelingen har modtaget det korrekt udfyldte skema.

Løn

TR får udbetalt normal løn under TR-kurser. For nogle overenskomstområder får arbejdsgiveren efterfølgende refunderet lønudgiften af en fond til uddannelse af TR: AKUT-fonden.

Kommuner og regioner

Tillidsrepræsentanter ansat i kommuner og regioner får udbetalt normal løn af arbejdsgiveren, som får refunderet lønudgiften hos DS. Dette frikøb betales af AKUT-fonden. Spørg arbejdspladsens løn- og personalekontor, om der er et refusionsskema eller lignende, som du skal udfylde.

Staten og privat ansatte

TR ansat i staten får udbetalt normal løn.

TR ansat i det private område skal selv undersøge bestemmelserne i egen overenskomst.

Tjenestefri

Kommuner og regioner

TR ansat i kommuner og regioner skal blot anmode arbejdsgiveren om tjenestefrihed til at deltage i TR-kurset. Spørg personalekontoret, om der er et skema som du skal udfylde.

Staten

TR ansat i staten har ret til tjenestefri med løn.

Privat ansatte

TR ansat i det private område bør selv undersøge bestemmelserne om tjenestefri til deltagelse i TR-uddannelse i den overenskomst der er indgået på din arbejdsplads. Spørg i din region, hvis du er i tvivl.

Afbud

Hvis du bliver nødt til at melde afbud til et kursus, bedes du gøre det i så god til som muligt. Derved har vi mulighed for at kontakte en anden deltager på ventelisten. Sene afbud betyder spild af TR-uddannelsens penge, da vi er forpligtet til at betale kursusstedet selvom pladsen står tom.

Årsag til afbud

Alle TR har ret til at deltage i TR-uddannelsen, men det kræver naturligvis at arbejdet planlægges, så det rent faktisk kan lade sig gøre, og her har arbejdsgiveren et ansvar. Afbud begrundet i arbejdspres og arbejdsmæssige forhold er tegn på manglende planlægning og prioritering. Hvis din arbejdsgiver lægger hindringer i vejen for din deltagelse i TR-uddannelsen, så kontakt din konsulent.

Du kan melde afbud til et kursus ved at logge ind på DS’ medlemssystem og dernæst ‘Dine kurser’.

Kursuskalender

I kursuskalenderen kan du læse mere om de forskellige TR-kurser og tilmelde dig.

Kontakt os

Ring til os

70 10 10 99

Formand – Trine Quist

tq@socialraadgiverne.dk
Tlf: 22 40 18 99