Psykisk arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet et godt spørgeskema, som kan hjælpe med at se på det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Spørgeskemaet kan bruges uden hjælp fra eksperter udefra. NFA’s spørgeskemaer kan kortlægge arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Hver ansat udfylder et skema, og bagefter kan resultaterne gøres op for en afdeling eller for hele arbejdspladsen.

NFA anbefaler, at man kun bruger skemaet på arbejdspladser med flere end 15 personer. Både for at sikre anonymiteten og for at undgå usikkerhed om man kan stole på resultatet. Hvis skemaet bruges på mindre grupper, er det vigtigt på forhånd at få accept fra medarbejderne til det.

Husk de etiske regler

Det skal være frivilligt at deltage. Det skal foregå anonymt. Alle har ret til at se resultatet. Det er arbejdspladsen, der undersøges, ikke den enkelte medarbejder.

Der stilles spørgsmål om

Krav i arbejdet. Indflydelse og udviklingsmuligheder. Ledelse, støtte og kommunikation. Utryghed i arbejdet. Tilfredshed med arbejdet. Generelt helbred. Psykisk velvære. Vitalitet.

Det er især dimensionerne om Indflydelse og Ledelse, der har betydning for arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Hvis arbejdspladsen scorer lavt på begge dimensioner, vil det typisk afspejles i i form af fravær, mangel på trivsel og produktivitet, samt høj personaleomsætning.

NFA anbefaler til processen

  1. Lad være med at igangsætte en undersøgelse, hvis der ikke er vilje til at følge den op med handling.
  2. Resultatet af undersøgelsen skal ses som udgangspunkt for en dialog om løsningsmuligheder.
  3. Medarbejderne bør inddrages aktivt i drøftelsen af løsninger, der passer til den konkrete arbejdsplads.
  4. Undersøgelsen bør gentages efter et stykke tid, for at vurdere om løsningsaktiviteterne har hjulpet.
  5. Det bør være medarbejdere og ledere med kompetence til at tage beslutninger, der forestår processen. F.eks. sikkerhedsudvalg, samarbejdsudvalg, MED-udvalg.
  6. Hvis arbejdspladsen har problemer med selv at anvende skemaet, kan autoriserede arbejdsmiljørådgivere hyres til at stå for undersøgelse. NFA har et udvidet skema, som arbejdsmiljørprofessionelle konsulenter kan anvende.

Hvad så bagefter?

Hvis resultatet viser, at arbejdspladsen har et meget belastende psykisk arbejdsmiljø anbefales det, at tage kontakt til en autoriseret arbejdsmiljørådgiver (kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside) eller DS-regionen.

Andre muligheder

Arbejdstilsynet har lavet en vejledning om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Her kan man også finde spørgeskemamateriale, tjeklister og vejledninger.

Det svenske Prevent – Arbetsmiljö i samverken, SAF, LO & PTK (samarbejdsorgan mellem arbejdsgivere og arbejdstagere) har udgivet en overskuelig tjekliste, der kan bruges som udgangspunkt for en fælles samtale om trivsel og arbejdsklima i en mindre gruppe. DS har oversat tjeklisten til dansk. Download den fra materialeboksen.

Personalestyrelsen har udgivet en meget god håndbog, der anviser forskellige veje til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø. Håndbogen kan downloades.

Materialer

» NFA’s spørgeskema og vejledning
» Prevents skema om trivsel
» Få mere ud af trivselsmålingen

Kontakt