Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal foregå på alle virksomheder, uanset størrelse. Den årlige drøftelse foregår i arbejdsmiljøudvalget.

Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er at tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø og vurdere det seneste års arbejdsmiljøarbejde. Den kan bl.a. bidrage til at systematisere arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden samt til et strategisk perspektiv på arbejdsmiljøarbejdet, idet manbl.a. skal fastlægge mål for arbejdsmiljøarbejdet.

I kommuner og regioner foregår den årlige drøftelse i hovedMED-udvalget, men eventuelt også i sektor-MED-udvalg/forvaltnings-MED-udvalg og i lokale MED-udvalg, hvilket skal fremgå enten af arbejdspladsens MED-aftale eller af beslutninger indgået i hovedMED-udvalget.

Den årlige drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet skal indeholde følgende punkter:

  1. tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år,
  2. fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller,
  3. vurdere, om det foregående års mål er nået,
  4. fastlægge mål for det kommende års samarbejde,
  5. drøfte, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden,
  6. drøfte den supplerende uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsgiveren skal skriftligt kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at den årlige drøftelse er gennemført. Det kan fx være i form af et referat fra drøftelsen.

Bemærk, at når arbejdsmiljøudvalget rådgiver arbejdsgiveren, og arbejdsgiveren ikke følger rådet, har udvalget ret til en begrundelse herfor inden for 3 uger.

Skab sammenhæng i drøftelserne i hele organisationen

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer til, at også de lokale MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper foretager en årlig drøftelse af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet, f.eks. ud fra ovenstående punkter.

På den måde kan arbejdsmiljøgrupperne og de lokale MED-udvalg give et indspil til det/de overliggende MED-udvalg. Dermed kan hovedMED-udvalget foretage den årlige drøftelse på et oplyst grundlag, og hovedMED-udvalget kan på den baggrund sætte nye mål for arbejdsmiljøindsatsen for det kommende år. Disse mål skal så meldes ud og ned i organisationen, herunder til de lokale MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at man som led i den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet også drøfter om arbejdsmiljøorganisationen er effektivt opbygget og om nærhedsprincippet er overholdt.

» Arbejdstilsynet: AT-vejledning om systematisk arbejdsmiljøarbejde, herunder APV og årlig arbejdsmiljødrøftelse

Kontakt