Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal foregå på alle virksomheder, uanset størrelse. Den årlige drøftelse foregår i arbejdsmiljøudvalget.

I kommuner og regioner foregår den årlige drøftelse i hovedMED-udvalget, men eventuelt også i sektor-MED-udvalg/forvaltnings-MED-udvalg og i lokale MED-udvalg, hvilket skal fremgå enten af arbejdspladsens MED-aftale eller af beslutninger indgået i hovedMED-udvalget.

Den årlige drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet skal indeholde følgende punkter:

  • Beslutte hvad man vil fokusere på i det kommende år, f.eks. fokus på særlige udfordringer der er kommet frem i forbindelse med APV eller nye arbejdsopgaver
  • Beslutte, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller samt den løbende kommunikation
  • Vurdere om det foregående års mål er nået
  • Sætte mål for det kommende års samarbejde, f.eks. mål for nedbringelse af arbejdsskader med x procent
  • På små virksomheder (under 10 ansatte) skal man også vurdere om man har den nødvendige sagkundskab i virksomheden, og hvordan man kan indhente denne

Der skal tages referat af drøftelsen, og resultatet af drøftelsen skal være tilgængelig for ledelse og medarbejdere. Arbejdsgiveren skal skriftligt overfor Arbejdstilsynet kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted, f.eks. ved et referat af drøftelsen.

Bemærk, at når arbejdsmiljøudvalget rådgiver arbejdsgiveren, og arbejdsgiveren ikke følger rådet, har udvalget ret til en begrundelse herfor inden for 3 uger.

Skab sammenhæng i drøftelserne i hele organisationen

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer til, at også de lokale MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper foretager en årlig drøftelse af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet, f.eks. ud fra ovenstående punkter.

På den måde kan arbejdsmiljøgrupperne og de lokale MED-udvalg give et indspil til det/de overliggende MED-udvalg. Dermed kan hovedMED-udvalget foretage den årlige drøftelse på et oplyst grundlag, og hovedMED-udvalget kan på den baggrund sætte nye mål for arbejdsmiljøindsatsen for det kommende år. Disse mål skal så meldes ud og ned i organisationen, herunder til de lokale MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper.

» Arbejdstilsynet: Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

Kontakt