Vold, mobning og chikane

Alle arbejdspladser i kommuner, regioner og i staten skal have retningslinjer om vold, mobning og chikane.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 aftalte parterne, at arbejdspladserne skal fastlægge retningslinjer om håndtering af vold, mobning og chikane:

“Der skal i MED-systemet aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane i tilknytning til udførelsen af arbejdet. Forpligtelsen omfatter også vold, mobning og chikane fra 3. person”.

MED-udvalget (samarbejdsudvalget) står for opgaven, og skal koordinere med sikkerhedsorganisationen.

Ifølge aftalen skal der være opnået enighed om retningslinjerne senest den 1. april 2010, ellers skal ledelsen ensidigt fastlægge retningslinjerne på området.

Aftalen på det statslige område

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 aftalte parterne, at ’Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinjer der sikrer et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke udsættes for mobning, (sex)chikane eller vold fra kolleger, ledere eller 3.person. Samarbejdsudvalget skal løbende være opmækrsom på, om retningslinjerne lever op til deres formål’.

TR og AMiR’s rolle

Retningslinjer om  vold, mobning og chikane skal sættes på dagsordenen i MED-udvalg eller samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg.

TR og AMiR bør arbejde for at retningslinjerne bliver så gode som mulig. Det er vigtigt, at retningslinjerne både indeholder bestemmelser både om forebyggelse af  vold, trusler og chikane – samt håndtering af  de medarbejdere der er blevet udsat for disse ting. Retningslinjerne bør være så konkrete, at de anviser forholdsregler til ledelsen, m.fl., hvis ansatte  oplever vold, mobning eller chikane.

Forskel på politik og retningslinjer

Bemærk, at der er forskel på ‘politik’ og ‘retningslinjer’, som er mere bindende og vedtaget i SU.

MEDsamarbejdet.dk kan man finde yderligere vejledning om retningslinjer om arbejdsbetinget stress, bl.a. om forskellen på en stresspolitik og en retningslinje (som er mere bindende), samt en skabelon til en retningslinje.

Regler og aftaler

» Find KL-RLTN-aftalerne om Trivsel og Sundhed i Faglig Håndbog
» Læs statens aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Vejledninger

» RLTN og KTO Vejledning om Vold, Mobning og Chikane

» KL og KTO Vejledning om Undgå Vold, mobning og chikane

» Arbejdstilsynet:  AT-vejledning om vold

Links

» Arbejdstilsynet: Værktøjer om voldsforebyggelse.

» BFA Velfærd: Trusler og vold på arbejdspladsen

Kontakt