Arbejdsbetinget stress

Alle arbejdspladser i kommuner, regioner og i staten skal have retningslinjer om stress.

Allerede ved overenskomstforhandlingerne i 2005 aftalte parterne, at arbejdspladserne skal fastlægge retningslinjer om håndtering af stress. Aftalen er videreført i OK-08, hvor den indgår i Aftale om trivsel og sundhed.

“Der skal aftales retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress om indsats mod arbejdsbetinget stress”.

MED-udvalget (samarbejds-udvalget) står for opgaven, og skal koordinere med sikkerhedsorganisationen.

Hensigten med aftalen er at få arbejdspladserne igang med en indsats der kan reducere eller minimere forekomsten af stress, idet forebyggelse af stress både kan forbedre den enkeltes sikkerhed og sundhed og føre til større effektivitet på arbejdspladsen.

Aftalen på det statslige område

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 aftalte parterne, at der i aftaleperioden skal ske en øget indsats for et bedre arbejdsmiljø. Der skal være særlig fokus på at forebygge og håndtere arbejdsrelateret stress og sygefravær.

Ifølge aftalen er “psykisk arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress … et særligt arbejdsområde for samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomst af arbejdsrelateret stress. Indsatsen skal koordineres med sikkerhedsudvalget”.

TR og AMiR’s rolle

Retningslinjer om stress skal sættes på dagsordenen i MED-udvalg eller samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg.

TR og AMiR bør arbejde for at retningslinjerne bliver så gode som mulig.

DS’ vejledning:

I kan finde inspiration til arbejdet i DS’ vejledning om Stresspolitik.

Det er vigtigt, at retningslinjerne både indeholder bestemmelser både om forebyggelse af stress og håndtering af stressramte medarbejdere og afdelinger.

Retningslinjerne bør være så konkrete, at de anviser forholdsregler til ledelsen, m.fl., hvis ansatte bliver syge af stress.

Aktiviteter og informationsmaterialer

På det kommunale og regionale område kan man finde mange inspirationsmaterialer på “Viden på tværs“. Bl.a. stresshåndbogen Stop stress – skab trivsel i fællesskab, som gennemgår principper og rammer for indsatsen mod stress.

MEDsamarbejdet.dk kan man finde yderligere vejledning om retningslinjer om arbejdsbetinget stress, bl.a. om forskellen på en stresspolitik og en retningslinje om stress (som er mere bindende), samt en skabelon til en retningslinje.

Regler og aftaler

» Find KL-RLTN-aftalerne om Trivsel og Sundhed i Faglig Håndbog
» Læs statens aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Kontakt