Vejledninger, regler og aftaler

På de offentlige arbejdspladser er der rammeaftaler vedrørende trivsel og sundhed.

Aftalerne på KL- og RLTN-områderne kan findes i Faglig Håndbog under temaet ’Generelle ansættelsesvilkår’. På det statslige område indgår de nye bestemmelser om trivsel og sundhed i Samarbejdsaftalen.

Det er MED-udvalget som har til opgave at lave de lokale retningslinjer for emnerne i aftalen: bl.a. trivselsmålinger, sundhedsfremmeinitiativer, sygefraværsstatistik, sygefraværssamtaler, stresshåndtering samt vold, mobning og chikane.

Hoved-MED-udvalgets opgaver (kommuner og regioner)

 • Skal aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger.
 • Skal aftale retningslinjer vedrørende sundhed. Retningslinjer skal indeholde konkrete sundhedsfremmeinitiativer. Disse skal evalueres med passende mellemrum.
 • Ledelsen skal i tilknytning til kommunens budgetbehandling redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.
 • Skal aftale retningslinjer for sygefraværssamtaler.
 • Skal sikre, at der i kommunen aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress.
 • Skal sikre, at der i kommunen aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane – herunder fra 3. person – i tilknytning til udførelsen af arbejdet.

Det lokale MED-udvalgs opgaver (kommuner og regioner)

 • Skal aftale retningslinjer for fremlæggelse af institutionsbaseret sygefraværsstatistik samt opfølgning på sygefravær i institutionen.
 • Institutionsledelsen skal årligt fremlægge en institutionsbaseret sygefraværsstatistik for det lokale MED-udvalg.
 • Skal aftale retningslinjer for udarbejdelse af handlingsplaner, hvis der konstateres problemer i arbejdspladsvurderingen (APV). Såfremt arbejdsmiljøarbejdet ikke varetages af MED-udvalget drøftes handlingsplaner i arbejdsmiljøudvalget.
 • Skal afhængig af beslutning i hovedudvalget aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress.
 • Skal afhængig af beslutning i hovedudvalget aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane – herunder fra 3. person – i tilknytning til udførelsen af arbejdet.

Regler og aftaler

» Find KL-RLTN-aftalerne om Trivsel og Sundhed i Faglig Håndbog
» Læs statens aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Kontakt