Praktisk info om valget

Repræsentantskabet 2022 vedtog et forsøg med frikøbte regionsnæstformænd. Dansk Socialrådgiverforening afholder derfor i 1. kvartal 2023 et ekstraordinært valg af regionsnæstformænd for henholdsvis Region Nord, Region Syd og Region Øst.

Hvem kan kandidere? Alle aktive medlemmer i den pågældende region.

Hvem kan stemme? Alle aktive medlemmer, seniormedlemmer og studentermedlemmer i den pågældende region.

Hvordan vælges? Ved digital urafstemning. Alle stemmeberettigede modtager en mail, når afstemningen åbner.

Hvordan stiller man op? Hovedbestyrelsen skal modtage tilkendegivelse af kandidatur. I praksis melder man sit kandidatur ved at oprette en profil på valgportalen for valget til regionsnæstformand. Link til valgportalen vil fremgå af socialraadgiverne.dk/valg, når opstillingen åbner 2. januar 2023.

Man kan melde sig kandidatur fra 2. januar til og med 30. januar 2023.

Der stemmes fra 13. februar til og med 27. februar. Valgresultatet offentliggøres 28. februar her på Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside.

De nyvalgte regionsnæstformænd tiltræder 1. marts 2023 til og med 28. februar 2025. Ift. tiltrædelse vil der skulle aftales konkrete vilkår vedr. opstart med regionsformanden, som kan tage hensyn til evt. opsigelsesvarsler fra tidligere stilling.

DS’ Repræsentantskab skal i november ’24 tage stilling til, om forsøget skal fortsættes.

» Læs mere om formålet med forsøget og opgaverne i det regionale politiske arbejde

Spørgsmål vedr. valg i DS?

Stine Brix – smb@socialraadgiverne.dk – tlf.: 4258 2620