Oversigt over kommende valgmøder

Her findes en oversigt over de kommende valgmøder forud for valget af regionale næstformænd/kvinder. Under linksne findes dato, lokation og anden information vedrørende valgmøderne i de forskellige regioner.

Spørgsmål vedr. valg i DS?

Stine Brix – smb@socialraadgiverne.dk – tlf.: 4258 2620