Hvad skal en næstformand

Dansk Socialrådgiverforenings Repræsentantskab vedtog i november 2022 et forsøg med frikøbte regionsnæstformænd i de tre DS-regioner: Region Nord, Region Øst og Region Syd. Forsøget løber fra 1. marts 2023 til 28. februar 2025. Herefter skal Repræsentantskabet for 2024 tage stilling til ordningen.

DS-Repræsentantskabet 2022 besluttede som et to årigt forsøg at styrke det regionale politiske arbejde ved at frikøbe regionsnæstformænd.

I begrundelsen til forslaget fremgår det, at formålet er, at den politiske ledelse i Dansk Socialrådgiverforenings tre regioner – regionsformand i samarbejde med regionsnæstformand – i højere grad skal kunne levere følgende:

  • Opsøgende og systematisk deltagelse i klubmøder mhp. formidling og drøftelse af DS’ indsatsområder og politisk bistand til at løfte socialrådgivernes dagsordener lokalt.
  • Proaktivt samarbejde med de tillidsvalgte og medlemmerne om at påvirke lokalpolitiske forhandlinger, herunder budgetforhandlinger, til socialrådgivernes fordel.
  • Kontinuerlig og systematisk kontakt med indflydelsesrige politikere og andre relevante beslutningstagere på socialrådgivernes områder.
  • Kontinuerlig og systematisk kontakt med socialrådgiveruddannelserne og de lokale SDS-klubber.
  • Stærkt engagement, timing og synlighed i den lokale og regionale presse, herunder være proaktive i lokale medier med DS’ socialpolitiske dagsordener og socialrådgivernes rammevilkår.
  • Sikre DS’ repræsentation i alle relevante lokale og regionale tværorganisatoriske netværk, matche de faglige organisationer, socialrådgiverne oftest sammenligner sig med og positionere DS som en ligeværdig og anerkendt aktør i fagbevægelsen lokalt.
  • Endelig kan en daglig politisk sparringspartner styrke regionsformanden og lavpraktisk dække (delvist) ind ved ferie/fravær, ligesom en opnormering vil gøre det betydeligt lettere for en nyvalgt regionsformand at komme i gang og mindske regionernes sårbarhed over for længerevarende sygdom/fravær hos formanden.

Hvis du ønsker at høre mere om rollen som frikøbt regionsnæstformand samt om løn- og arbejdsvilkår, så kontakt regionsformanden i den region, hvor du hører til.

» Kontaktoplysninger til regionsformænd

Pengene kommer fra Dansk Socialrådgiverforenings formue og rækker til to års løn. I løbet af de to år skal Hovedbestyrelsen finde et realistisk bud på en finansiering af permanente regionale næstformænd samt evaluere forsøget.

Repræsentantskabsmødet i november 2024 skal herefter tage stilling til, om de regionale næstformænd skal være en permanent ordning.

Spørgsmål vedr. valg i DS?

Stine Brix – smb@socialraadgiverne.dk – tlf.: 4258 2620