Supervision af socialrådgivere

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler at socialrådgivere får supervision på deres arbejde.

Supervision kan være med til at understøtte den personlige og faglige udvikling som socialrådgiver. Supervision kan også være med til at udvikle arbejdsmetoder og nye initiativer overfor borgerne og samarbejdspartnere.

Hvad er supervision?

Supervision kan beskrives som en dialogbaseret lærings- og udviklingsmetode, der kan understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse.

Supervision rummer både medarbejderen som person, medarbejderes faglighed og de borgere, som medarbejderen har med at gøre.

Hvem bruger supervision?

Supervision som faglig udviklingsmetode er især almindelig brugt blandt de socialfaglige og sundhedsfaglige professioner, der arbejder med mennesker, f.eks. socialrådgivere, pædagoger og psykologer.

Supervisor

Supervision udøves af en uddannet supervisor, som har særlig erfaring med supervisionsmetoden og har i mange tilfælde også særlig faglig viden om professionens arbejdsmetoder eller målgrupper. Det er ofte psykologer, der varetager supervision. Det er også ofte socialrådgivere med en efteruddannelse som supervisor, der superviserer socialrådgivere.

Supervisander

Modtagerne af supervision kaldes supervisander.

Individuel- og gruppesupervision

Supervision kan gives til enkeltpersoner eller til mindre grupper. Gruppesupervision kan tilrettelægges som tværfaglig supervision, hvor alle medarbejdere, der har med målgruppen at gøre, deltager. Gruppesupervision kan også tilrettelægges som monofaglig supervision, hvor kun én faggruppe deltager, f.eks. alle socialrådgivere på arbejdspladsen.

Typisk supervisionsproces

  1. Supervisanden hjælpes til at beskrive en problemstilling
  2. Supervisand og supervisor analyserer problemstillingen, evt. med bidrag fra andre supervisander i en supervisionsgruppe
  3. Problemstillingen forbindes til en relevant teori
  4. Processen ender med ny indsigt og ideer til handlemuligheder

Inspirationsmateriale om supervision

Danske Regioner (RLTN) og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har udarbejdet inspirationsmateriale om supervision af socialrådgivere, der er ansat på de regionale arbejdspladser.

Materialet består af en række interviews med socialrådgivere, som fortæller om supervisionen på arbejdspladsen. Det indeholder et interview med en leder, hvis medarbejdere får supervision, og en underviser fra professionshøjskolen fortæller om, hvad supervision efter hendes opfattelse er.

Som en del af projektet kan du også downloade en undersøgelse, som bl.a. viser, at over halvdelen af socialrådgiverne får supervision, og at langt de fleste er tilfredse med den. Socialrådgiverne i undersøgelsen mener, at et af de vigtigste mål med supervision er at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer, og at supervisionen giver mulighed for refleksion og fordybelse samt ideer til nye løsninger på vanskelige problemer.

I materialet er der også gode spørgsmål, som I kan tage afsæt i på arbejdspladsen, hvis I overvejer at indføre supervision.

Inspirationsmaterialerne fra overenskomstprojektet kan også inspirere ansatte i kommuner, stat og på private arbejdspladser.

Læs mere

» Læs publikationen Supervision som udviklingsværktøj
» Læs undersøgelsesrapporten Socialrådgiveres erfaringer med supervision i regionerne
» Download redskab: Overvejelser om supervision

Få personlig rådgivning