Aftaler på kompetenceområdet – hvad gælder?

Det regionale og kommunale område

Dansk Socialrådgiverforening var blandt de første, der i 2005 fik kompetenceudvikling ind i overenskomsten både på det regionale og kommunale område, med ret til en individuel udviklingsplan.
Det betyder, at socialrådgiverne på det kommunale og regionale arbejdsmarked har rettigheder i forhold til kompetenceudvikling både i henhold til KTO aftalen om kompetenceudvikling og i henhold til overenskomsterne.
Det vigtigste, du skal være opmærksom på er, at du jf. overenskomsten har ret til en individuel udviklingsplan. Planen skal være skriftlig og den skal revideres en gang årligt.

Det statslige område

På det statslige område har man lavet en kompetencepakke, der består af en række aftaler der regulerer statens arbejde med kompetenceudvikling.

» Læs de forskellige aftaler og vejledninger på Samarbejdssekretariatets hjemmeside

Aftale om kompetenceudvikling

Aftale om kompetenceudvikling indebærer, at der skal der opstilles konkrete skriftlige udviklingsmål for den enkelte socialrådgiver. Dette skal gøres ved den årlige medarbejderudviklingssamtale. Det anbefales videre i aftalen, at der holdes en medarbejderudviklingssamtale umiddelbart efter en medarbejders tilbagevenden til arbejdspladsen efter længere tids fravær, f.eks. i forbindelse med barsel.

Aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Ved overenskomstforhandlingerne 2008 blev der oprettet en fond til udvikling af statens arbejdspladser. Der er i overenskomstperioden afsat ca. 82 mio. til fonden. Der nedsættes et udvalg for Fonden, der skal foretage den overordnede prioritering af midlerne. Formålet er at finansiere initiativer der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser.

Endelig er der i trepartsaftalen afsat 194 mio. til at styrke kompetenceudviklingen og efter- og videreuddannelsen inden for statens område.

Få personlig rådgivning

Øvrige spørgsmål vedr. Job og Karriere

Giver indholdet på vores Job og karriere-sider anledning til spørgsmål? Ring eller skriv til os.

Tlf.: 70 10 10 99
Email: ds@socialraadgiverne.dk