Aftaler på kompetenceområdet – hvad gælder?

Det regionale og kommunale område

Dansk Socialrådgiverforening var blandt de første, der i 2005 fik kompetenceudvikling ind i overenskomsten både på det regionale og kommunale område, med ret til en individuel udviklingsplan.

Det betyder, at socialrådgiverne på det kommunale og regionale arbejdsmarked har rettigheder i forhold til kompetenceudvikling både i henhold til KTO aftalen om kompetenceudvikling og i henhold til overenskomsterne.

Det vigtigste, du skal være opmærksom på er, at du jf. overenskomsten har ret til en individuel udviklingsplan. Planen skal være skriftlig og den skal revideres en gang årligt.

Det statslige område

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 ændrede man på den statslige kompetencefond, så der blev bedre mulighed for at søge støtte til individuel kompetenceudvikling.

» Læs mere om kompetencefondene på det offentlige område

Få personlig rådgivning