Din udvikling

Arbejdsmarkedet udvikler sig hele tiden og kræver, at vi tilpasser og udvikler os. Det er derfor vigtigt, at du har fokus på din egen udvikling.

Hvis du løbende har fokus på dine kompetencer og din udvikling, har du samtidig:

 • større frihed på arbejdsmarkedet til at søge og få nye og spændende job
 • bedre muligheder for lønudvikling
 • bedre muligheder for at klare dine arbejdsopgaver, større fagligt spillerum og dermed større arbejdsglæde.

Uanset om du ønsker at blive i dit nuværende job, eller du har planer om at komme videre, kan du have glæde af at se mere systematisk på din udvikling.

Lav dit eget fremtidsbillede – en afklaringsmetode

Fremtidsbilledet er en metode til at afklare dine jobmæssige fremtidsdrømme.

ormålet med at lave et fremtidsbillede er at skærpe dine idéer og ønsker til din jobmæssige fremtid så meget, at du kan handle ud fra dem, og formulere dem overfor din leder, når I skal drøfte din udviklingsplan.

Prøv at svare på spørgsmålene nedenfor. Du kan svare på dem for dig selv, eller du kan aftale med en kollega, at I stiller spørgsmålene til hinanden.

 • Hvordan kunne du tænke dig, at dit arbejdsliv ser ud om 3 år?

Det kan være, at du drømmer om et nyt tilsvarende job i en anden organisation, om et nyt job med et andet jobindhold, eller om at blive hvor du er, men med nye opgaver.

Forestil dig, hvordan hverdagen udfolder sig i dit drømmejob om 3 år:

 • Hvordan er det at møde på job?
 • Hvilke typer opgaver har du?
 • Hvordan arbejder du med opgaverne?
 • Hvordan bruger du dine styrker og kvaliteter – det du sætter pris på ved dig selv?

Giv tankerne frit løb, og tal eventuelt med en ven, kollega eller ring til Karrieretelefonen for at nuancere og udfolde dit fremtidsbillede.

 • Prøv trin for trin at tænke igennem, hvordan du kan arbejde hen imod at virkeliggøre dit fremtidsbillede.

Fremtidsdrøm

 • Hvordan kan jeg arbejde hen imod min fremtidsdrøm indenfor mit nuværende arbejdsområde?
 • Hvordan kan jeg arbejde hen imod min fremtidsdrøm inden for den organisation jeg er ansat i nu?
 • Hvordan kan jeg arbejde hen imod min fremtidsdrøm uden for min  nuværende ansættelse?

Du er nu parat til at lave en udviklingsplan. Ønsker du mere inspiration?

Udviklingsplan

Alle socialrådgivere ansat på det regionale eller kommunale område, har ret til en individuel udviklingsplan.

Udviklingsplanen skal være skriftlig og skal revideres én gang om året. Formålet med udviklingsplanen er at sikre, at dine kompetencer vedligeholdes og udbygges.

Der er ikke nogen eviggyldig opskrift på, hvordan en god udviklingsplan ser ud, men følgende fire elementer bør være til stede i enhver udviklingsplan:

 • Udviklingsmål – en beskrivelse af det eller de mål du gerne vil arbejde hen imod
 • Aktiviteter – en beskrivelse af, hvilke aktiviteter der skal sættes i værk for at nå udviklingsmålet
 • Tidsperspektiv – en angivelse af, hvornår aktiviteterne skal påbegyndes og eventuelt afsluttes
 • Evaluering – en angivelse af, hvornår leder og medarbejder sammen evaluerer, hvordan det er gået i forhold til udviklingsmål og iværksatte aktiviteter.

Vejledning om udviklingsplaner giver inspiration og vejledning til hvordan man kan arbejde med individuel kompetenceudvikling og udviklingsplaner. Endvidere er der syv artikler med erfaringer fra seks arbejdspladser, der arbejder med kompetenceudvikling og udviklingsplaner . Artiklerne er tænkt som inspiration til hvordan man kan gøre på egen arbejdsplads.

Vi har nedenfor lavet et eksempel på, hvordan en udviklingsplan kan se ud for en socialrådgiver. Du kan ringe til Karrieretelefonen for rådgivning og sparring om din udviklingsplan.

Eksempel – Udviklingsplan for socialrådgiver RM, ansat i en børnefamilieafdeling på 3. år efter endt uddannelse

Udviklingsmål I
RM vil gerne beskæftige sig mere med familiebehandling familiebehandling/ de svære samtaler. Afdelingens psykolog opstarter en gruppe for unge anbragte og deres biologiske mødre. RM kobles til denne gruppe. Der er opstart i september 2014 og der foretages en evaluering af gruppen og herunder RMs deltagelse januar 2015.

Udviklingsmål II
RM vil gerne have større teoretisk kendskab til familiebehandling. RM påbegynder diplomuddannelsen i familiebehandling på ….. RM får i første omgang bevilliget to moduler af uddannelsen. RM forpligtiger sig til i forbindelse med hvert modul at holde ét fagligt oplæg for hele afdelingen, hvor hun fremlægger ny viden fra uddannelsen og lægger op til en diskussion af praktiske anvendelsesmuligheder diskuteres. Uddannelsen har opstart januar 2015. Der er ansøgningsfrist november 2014. RM har ansvaret for ansøgningen. RM holder første oplæg i maj 2015. December 2015 evalueres og aftales hvorvidt RM kan fortsætte uddannelsen.

Udviklingsmål III
Styrkelse af RMs IT kundskaber. RM tilmeldes kommunens interne it-uddannelse. Leder er ansvarlig for tilmelding. Når kurset udbydes næste gang i foråret 2015. Næste MUS- samtale om ca. 1 år. RM er selv ansvarlig for at sige til, hvis det ikke er tilstrækkeligt.

Efteruddannelse

Få overblik over, hvad der findes af relevant kompetencegivende efteruddannelse for socialrådgivere.
Hvilken efteruddannelse skal jeg vælge?

Bliv inspireret

Her finder du inspiration til, hvordan du kommer videre med kompetenceudviklingen:
» Transfer fra diplomuddannelse til arbejdsplads
Du kan også finde redskaber og metoder til arbejdet med din udviklingsplan og modtage løbende nyheder om kompetenceudvikling:
» Kompetencernes-abc: vpt.dk/kompetencernes-abc
» Viden på Tværs vpt.dk/

Find den efteruddannelse du vil i gang med på Undervisningsministeriets hjemmeside Uddannelsesguiden.

Få personlig rådgivning