Masteruddannelse

Masteruddannelser er videregående deltidsuddannelser, der er på niveau med en længerevarende videregående uddannelse.

For at blive optaget på en masteruddannelse skal du have en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse. Hvis du ikke har taget din socialrådgiveruddannelse som en professionsbachelor, er det også på mange masteruddannelser nok, at du har en relevant mellemlang videregående uddannelse. Det kan være, at du skal tage et suppleringskursus eller skal til optagelsesprøve. Du kan høre nærmere om dette på uddannelsesstedet. Desuden skal du have mindst 2-3 års relevant erhvervserfaring.

Uddannelserne svarer til 1 eller 1½ års fuldtidsstudier – 60 eller 90 ECTS-point. De er oftest tilrettelagt på deltid, over 2 eller 3 år – eller kan følges på enkeltfag over max 6 år. De fleste studier består af en kombination af seminarer og selvstudier med elektronisk kontakt til undervisere og medstuderende. Uddannelserne udbydes ofte kun af ét enkelt eller to universiteter i landet. Det betyder, at du er nødt til at rejse efter uddannelsen, eller baserer dit uddannelsesvalg efter, hvor uddannelsen udbydes.

Der findes mere end 100 masteruddannelser, men følgende uddannelser er mest relevante for socialrådgivere.

Master i offentlig kvalitet og ledelse

Uddannelsen henvender sig til personer med nuværende eller kommende ledelsesfunktioner i social- og sundhedssektoren, fx sygeplejerske, socialrådgivere, institutions- og enhedsledere m.fl.

» Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside Uddannelsesguiden

Master i organisationspsykologi

Traditionelle og nye metoder og teorier om ledelse, personaleudvikling, organisationsforandring, læring i organisationer, psykologiske tests, grupper, team building m.v.

» Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside Uddannelsesguiden

Master i organisatorisk coaching og læring

Uddannelsen henvender sig til ledere, konsulenter og andre organisatoriske forandringsagenter og giver kompetencer til at udvikle læring og igangsætte forandringsprocesser i organisationer.

Uddannelsen tager udgangspunkt i coaching forstået som en dialogisk og samtalebaseret lærerproces, der kan anvendes i organisationsudvikling.

» Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside Uddannelsesguiden

Master i projektledelse og procesforbedring

Henvender sig til nuværende og kommende projektledere, projektmedarbejdere samt ledere af procesforbedring m.fl. Om projekters sociologiske og organisatoriske dimension samt et bredt procesorienteret perspektiv på projekter.

» Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside Uddannelsesguiden

Master i rehabilitering

Henvender sig til for eksempel sygeplejersker, ergoterapeuter, læger, socialrådgivere, og folkeskolelærere, der er involveret i rehabiliteringsopgaver i praksis.

» Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside Uddannelsesguiden

Master i socialt entreprenørskab

Uddannelsen henvender sig til aktører og organisationer, som arbejder med social innovation i det civile samfund. Den giver kompetencer inden for strategi, planlægning, udvikling og læring til personer, der arbejder med udvikling af den sociale indsats og med frivilligt socialt arbejde i den tredje sektor.

» Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside Uddannelsesguiden

Master i udsatte børn og unge

Uddannelsen giver en teoretisk, metodisk og praksisbaseret viden om udsatte børn og unge. Den er rettet mod faglig ledelse, udvikling, styring og uddannelse indenfor området.

» Læs om Socialstyrelsens tilskudsmuligheder på styrelsens hjemmeside

» Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside Uddannelsesguiden

Master of public management, MPM

Uddannelsen giver generelle såvel som sektor- eller funktionsspecifikke ledelseskompetencer.

» Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside Uddannelsesguiden

Masteruddannelse som fleksibelt forløb

Uddannelsen henvender sig til personer, der har en bacheloruddannelse samt et par års erhvervserfaring og gennemføres som et fleksibelt forløb ved at sammensætte fag og enkeltdele fra forskellige masteruddannelser eller anden uddannelse på samme niveau.

» Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside Uddannelsesguiden

Få personlig rådgivning