Kandidatuddannelse

Som socialrådgiver kan du tage en kandidatuddannelse i socialt arbejde.

Uddannelsens formål er at kvalificere den studerende til analyse af sociale problemer og socialt arbejde, dets socialfilosofiske grundlag og institutionelle betingelser. På baggrund heraf samt et videnskabsteoretisk og metodisk grundlag, opnår de studerende kompetencer til udførelse af undersøgelses-, evaluerings- og udviklingsarbejde.

Fokus for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde er det videnskabelige studium af sociale problemer og socialt arbejde i praksis. Uddannelsens faglige profil understøttes af følgende fag: retlig regulering, organisationsteori, samfundsvidenskabelig teori og metode med særlig vægt på evalueringsteori.

Hovedområdet i uddannelsen er socialt arbejde, der er sammensat af følgende centrale fag: teorier om sociale problemer, teorier og metoder vedr. det sociale arbejdes praksis og socialpolitik.

Uddannelsen er normeret til to år svarende til 120 ECTS.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i både København og Aalborg.

Få personlig rådgivning