Ledernes arbejdsmiljø

Lederens eget arbejdsmiljø er krumtappen for at kunne yde en god ledelsespræstation. God ledelse er basis for at medarbejderne har et godt arbejdsmiljø.

Som leder bruger du energi på at fokusere din opmærksomhed de rigtige steder hen, prioritere din indsats og holde styr på personer, processer og resultater.

Derfor skal du som leder også sørge for at du personligt skaber energi for dig selv, fokuserer din energi og undlader at spilde energi.

En stresset leder skaber stressede medarbejdere. Det er vigtigt at du holder øje med dit eget psykiske arbejdsmiljø som leder, og at du leder på en måde, så dine medarbejderes arbejdsmiljø forbedres. Af den vej kan du også skabe bedre resultater i din afdeling eller organisation.

» Læs mere om arbejdsbetinget stress
» Læs mere om trivsel i lederrollen

Få inspiration

I BAR FOKAs ledelsesværktøj ‘God energi i ledelse’ kan du få inspiration til hvordan du kan være tilstede i nuet, kan skabe klarhed, hvordan du håndterer konflikter, og meget mere.

I afsnittet med nyttige links til kan du finde inspiration til mange andre komplekse ledelsesopgaver. Værktøjerne stammer blandt andet fra BAR FOKA, som er branchearbejdsmiljørådet for de kontor og administration i offentlige virksomheder i kommuner, regioner og staten.

Branchearbejdsmiljørådene udgiver mange andre spændende værktøjer og inspirationsmaterialer. De kan findes på www.arbejdsmiljoweb.dk.

Godt arbejdsmiljø hænger sammen med en god og levende personalepolitik. På vpt.dk (Viden på tværs)  og www.lederweb.dk er der masser af inspiration at hente.

Er du leder i MED-udvalg?

Alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg skal deltage i MED-grunduddannelsen inden for det første funktionsår.

Kommunalt og regionalt ansatte ledere kan finde MED-uddannelsen hos Parternes Uddannelsesfællesskab www.puf.dk.

Uddannelsen sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen. Deltagerne får en grundig og struktureret introduktion til det formelle aftalegrundlag for MED-samarbejdet og til MED-idéen. Uddannelsen er på i alt 14,8 timer.

Er du leder i arbejdsmiljøgruppen?

Hvis du er lederrepræsentant i arbejdsmiljøgruppen på din arbejdsplads, så skal du ifølge loven deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, ligesom arbejdsmiljørepræsentanten. Læs mere om reglerne.

I arbejdsmiljøudvalget har I ansvar for at gennemføre den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hver tredje år. I kommuner og regioner gælder aftale om Trivsel og sundhed.

» Læs mere om forskellige arbejdsmiljøemner under Råd og Vejledning.

Er du leder i et trio-samarbejde?

Som leder kan du drage stor nytte af at et løbende samarbejde med tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant for det område, som du er leder for.

Det uformelle arbejde i denne trio kan supplere det formelle arbejde i MED-udvalget. I trioen kan du få en øget fornemmelse af hvad der rør sig blandt medarbejderne, og de tilllidsvalgte kan give dig konkrete ideer. Samtidig får TR og arbejdsmiljørepræsentant adgang til dine overvejelser, og det kan kvalificere deres arbejde som medarbejderrepræsentanter.

Den uformelle samarbejdsform giver nogle unikke muligheder for både at forebygge problemer og for at løse aktuelle udfordringer hurtigt.

Få inspiration til trio-samarbejdet på arbejdsmiljøweb.dk og på vpt.dk.

Kontakt

Ledersektionens konsulent

Konsulent Charlotte Holmershøj
Tlf. 33 38 61 54
Mail ch@socialraadgiverne.dk

Politisk ansvarlig

Formand Mads Bilstrup
Tlf: 40 73 94 41
Mail:  mb@socialraadgiverne.dk