Fagligt netværk socialrådgivere der er tilkendt fleksjob

Dansk Socialrådgiverforening har lavet et netværk for socialrådgivere, der er tilkendt fleksjob. Formålet med netværket er at skabe et forum, hvor man kan dele viden, udveksle erfaringer, sparre, støtte og inspirere hinanden. Et sted, hvor man kan finde et fællesskab sammen med andre socialrådgivere, som er tilkendt fleksjob.

I forbindelse med stiftelsen af netværket er der oprettet en lukket Facebookgruppe, som kun er for medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening. Tanken bag gruppen er at lave en platform for netværket på tværs af landet. Et sted, hvor man kan udveksle tanker og oplevelser samt sparre med andre socialrådgivere, som er tilkendt fleksjob. Der er også mulighed for at lave opslag om viden, oplæg eller andet, som er relevant for netop denne gruppe socialrådgivere.

Udover Facebookgruppen vil der løbende være netværksmøder, som vil foregå via Teams. Hvert netværksmøde vil starte med et oplæg, hvorefter der vil være tid til drøftelser i mindre grupper. Netværksmøderne vil fremgå af DS’ arrangementskalender og blive annonceret i Facebookgruppen.

Kommende arrangementer


 

Webinar for socialrådgivere i fleksjob 1

Webinar for socialrådgivere i fleksjob 2

Webinar for socialrådgivere i fleksjob 3

Kontakt Medlemsservice