Tjekliste for dig der er tilkendt fleksjob

Når man lige er tilkendt fleksjob, er det naturligt at have mange spørgsmål. En stor del af disse spørgsmål skulle du gerne få svar på i din kontakt med det kommunale jobcenter, men som supplement har vi lavet nedenstående liste.

Fagforeningsmedlemsskab og kontingentsats

Det er fortsat en god idé at være medlem af Dansk Socialrådgiver­forening, når du er tilkendt fleksjob. Du kan ligesom alle andre få behov for hjælp under din ansættelse og det er fortsat Dansk Socialrådgiverforening, der forhandler dine vilkår. Og så kan du jo også fortsat gøre brug af vores medlemsfordele, herunder bl.a. medlemsarrangementer, kontante fordele og faglige netværk.

MEN vær opmærksom på at rette i dine medlemsoplysninger, så du betaler kontingent som fleksjobansat. Det samme gælder, hvis du er tilkendt fleksjob, men er ledig, hvilket også har betydning for din kontingentsats.

Du kan rette dine medlemsoplysninger eller kontakte Medlemsservice på tlf. 70 10 10 99

A-kasse

Når du er tilkendt fleksjob, skal du ikke at være medlem af en a-kasse. Som ledig kan du nemlig ikke modtage dagpenge fra a-kassen, hvis du er tilkendt fleksjob. I stedet kan du modtage ledighedsydelse fra din kommune, som du kan læse mere om nedenfor under punktet om indkomst under ledighed.

Pension

Når du bliver tilkendt fleksjob, vil din pension formodentlig ændre sig, og det er derfor en rigtig god idé at tage kontakt til socialrådgivernes pensions­selskab PKA for at høre om dine muligheder.

Fra PKAs egen hjemmeside:

 ”Når du er i fleksjob, modtager du som udgangspunkt ikke udbeta­lin­ger fra PKA. Men måske kan PKA hjælpe, hvis indbetalingerne til din pension falder i forbindelse med dit fleksjob.

PKA kan i visse tilfælde supplere med den del, der kommer til at mang­le, mens du er ansat i fleksjobbet, så du kan beholde dine dækninger.

Derfor skal du være særligt opmærksom på muligheden for at fort­sætte indbetalingen til din pensionsordning i PKA, selvom dit fleksjob måske tilbyder pensionsordning i et andet selskab.

Ring til PKA på tlf. 39 45 45 40, og hør mere om dine muligheder.”

Løn

Der forefindes god information på borger.dk, hvis man er tilkendt fleksjob. Viden om løn og ferie findes borger.dk. Samme sted er det også muligt at bruge en lønberegner, så du kan se din samlede månedsindtægt i fleksjob, der består af en løn fra arbejdsgiver og et flekslønstilskud fra kommunen.

Ferie

Som fleksjobansat er du fortsat omfattet af ferieloven og optjener ferie. Du kan læse mere på borger.dk.

Indkomst under ledighed

Hvis du er tilkendt fleksjob og er ledig, har du ret til ledighedsydelse. Det kan du læse mere om på borger.dk.

Fleksjobaftale kontra ansættelseskontrakt

Du skal være opmærksom på, at din fleksjobaftale er en aftale mellem borger, kommune og virksomhed og dermed ikke det samme som en ansættelseskontrakt.

Fleksjobaftalen fastsætter rammerne for fleksjobbet, hvor selve ansættelseskontrakten er de regler, der gælder ansættelsesforholdet – og der hvor vi som fagforening kommer ind. Kontakt os endelig ved tvivlsspørgsmål.

 Jobsøgning

Der opslås desværre ikke ret mange ledige fleksjobstillinger, hvorfor det er en god idé at søge uopfordret eller bruge dit netværk. Det kan også være en mulighed at søge opslåede stillinger, selvom de er på flere timer, end du kan arbejde, og så skrive i ansøgningen, at du er tilkendt fleksjob. Du kan i øvrigt læse mere om jobsøgning på borger.dk eller ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Eller selvfølgelig kontakte jobcenteret.

Andre spørgsmål

Som medlem er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Dansk Socialrådgiverforening, hvis du har yderligere spørgsmål.

Du kan kontakte Medlemservice på tlf. 70 10 10 99.

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk