Handicap

Rummelighed og retssikkerhed er to overordnede nøgleord for Dansk Socialrådgiverforenings politiske arbejde på handicapområdet.

Mennesker med handicap have samme muligheder for at deltage i samfundslivet – i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i fritids- og kulturlivet og i almindelige sociale sammenhænge som andre.

Der skal skabes en fornuftig balance mellem lokale tilbud, som kan åbne for en god samfundsmæssig inklusion af mennesker med handicap og specialiserede tilbud til dem, der har brug for en mere vidtgående indsats. Der skal med andre ord findes en fornuftig balance mellem normalsystemerne og de specialiserede tilbud og det skal sikres, at der er de specialiserede tilbud, som der er behov for.

Høj grad af retssikkerhed fordrer både faglighed og økonomi

Når det gælder retssikkerheden på handicapområdet er der ikke et quick fix. Det kræver et løft, økonomisk, fagligt og ledelsesmæssigt. Myndighedsarbejdet på handicapområdet kræver en lang række specialiserede kompetencer og omfattende kendskab til en skiftende lovgivning. På trods af de høje krav, som der bliver stillet til sagsbehandlingen, er der i dag ikke egentlige krav til fagligheden hos sagsbehandlerne, hvilket bør ændres, så det anbefales at det altid er en uddannet socialrådgiver eller socialformidler, der varetager sagsbehandlingen og samtidig bør mulighederne for efteruddannelse forbedres. Der skal være tid til at sikre en ordentlig behandling af og opfølgning på alle sager, og der skal være økonomi til at bevilge de fornødne indsatser og ydelser.

En sammenhængende indsats

Mennesker med funktionsnedsættelser møder mange fagpersoner i deres ofte årelange kontakt med kommunens forvaltninger, uddannelsessystem og det regionale sundhedssystem. Det kan betyde, at det er meget svært for den enkelte borger at få overblik over systemet og egen sag samtidig med, at mange borgere oplever indsatsen som fragmenteret. Dansk Socialrådgiverforening arbejder for at sikre en sammenhængende indsats, blandt andet med vedtagelsen og implementeringen af en kommende lov om en helhedsorienteret indsats.

Læs mere

Læs Dansk Socialrådgiverforenings notat ‘Bedre retssikkerhed for borgere med handicap

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ arbejde med voksne med social støtte?

Kontakt konsulent Mette Grostøl
meg@socialraadgiverne.dk