DS’ Professionsetik

Professionsetikken er vigtig for at forstå, udvikle og formidle etiske spørgsmål, der berører socialrådgivernes professionelle virke, når der træffes afgørende beslutninger i andre menneskers liv.

Socialrådgivere møder dagligt masser af etiske dilemmaer. Derfor er der brug for en professionsetik, der understøtter socialrådgivernes arbejde, og som socialrådgivere kan søge hjælp i, når et etisk dilemma skal løses.

Professionsetikken sætter fokus på de centrale værdier i det sociale arbejde og giver den enkelte socialrådgiver mulighed for at tage diskussionen på arbejdspladsen om det arbejde, man udfører.

Ytringsfrihed og etik er temaet for en ny arbejdsgruppe i DS

DS har igangsat et et-årigt landsdækkende forsøg med fokus på udvikling og gennemførelse af debat om ytringsfrihed og professionsetik. En ny arbejdsgruppe er klar til at komme ud i alle afkroge af landet for at sætte gang i en debat om hvilke etiske dilemmaer vi som socialrådgivere møder i jobbet, og hvordan mulighederne er for at bruge ytringsfriheden.

» Læs mere

Derfor professionsetik

Professionsetikken er vigtig, fordi socialrådgivere som profession hver dag træffer afgørende beslutninger i andre menneskers liv. Det er derfor vigtigt, at den enkelte socialrådgiver giver sig selv mulighed for at diskutere og reflektere over etikken i sit daglige arbejde. Et behov, der kun bliver yderligere understreget i en tid, hvor socialrådgivernes faglighed er under pres. Når økonomiske hensyn dikterer dagsordenen, er det vigtigt, at socialrådgiverne har en etik at læne sig op ad.

Etikkens formål er ikke at finde det korrekte svar, men at give plads til refleksionen og diskussionen om, hvad der er det gode og hvilke handlinger, der fremmer det gode. Professionsetikken indeholder derfor fire grundværdier, som socialrådgivernes professionelle praksis bygger på og bør rette sig efter.

Professionsetikkens værdier

Værdi  1: Individets værdighed

Hvert enkelt menneske rummer værdi – uafhængigt af individuelle evner, bidrag til samfundslivet og adfærd. Og alle mennesker er lige værdifulde og værdige som individer.

Værdi 2: Social retfærdighed

Socialrådgiveren har i kraft af sin profession et særligt ansvar for at fremme social retfærdighed, både i relation til samfundet som helhed og i forhold til den enkelte borger.

Værdi 3: Professionel integritet

Kvaliteten af socialrådgiverens arbejde afhænger af den enkeltes professionelle integritet, som indebærer evnen til at handle selvstændigt, ærligt og i overensstemmelse med sine etiske principper.

Værdi 4: Medmenneskeligt ansvar

Socialrådgiveren har i kraft af sin professionelle kompetence og sin kontakt med udsatte og sårbare grupper et særligt ansvar for at vise omsorg og forebygge, modvirke og afhjælpe, at borgeren lider social nød.

Pjece om professionsetikken

Professionsetikken er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg og vedtaget på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde november 2010.

» Download pjecen om professionsetikken

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ professionsetik?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk