Arbejdsgruppe om ytringsfrihed og etik

DS har en arbejdsgruppe, der via besøg på arbejdspladser indsamler eksempler på socialrådgivernes muligheder og begrænsninger for at ytre sig om etiske dilemmaer, der opstår i jobbet.

Vi kommer ud til jer!

Book arbejdsgruppen nu til at kickstarte en debat på jeres arbejdsplads.

DS’ arbejdsgruppe om ytringsfrihed og etik er klar til at komme ud i alle afkroge af landet for at sætte gang i en debat om hvilke etiske dilemmaer vi som socialrådgivere møder i jobbet, og hvordan mulighederne er for at bruge ytringsfriheden.

Book et besøg nu!  Kontakt konsulent i DS Nicolai Paulsen på np@socialraadgiverne.dk eller 2129 8717 og bed om at få besøg fra gruppen. Bookninger aftales efter først-til-mølle-princippet.

En eller to fra gruppen vil deltage i et fyraftensmøde eller lignende i socialrådgiverklubben/-arbejdspladsen. Det skal sætte gang i debatten og samtidig indsamle viden for blandt andet at kunne rådgive endnu bedre i en tid, hvor ytringsfriheden og etikken er under pres.

Syv socialrådgivere med interesse, viden og engagement i forhold til ytringsfrihed og professionsetiske dilemmaer deltager i den nye arbejdsgruppe. Gruppen præsenteres herunder:

 

Henrik Leo Mathiasen Ansat ved Aarhus Kommune – Døgncentret for Børn og Familier Uddannet socialrådgiver 1978 i København. Medlem af DS’ Hovedbestyrelse
Ulla Steno Ansat ved Brøndby Kommune – Værestedet. Uddannet socialrådgiver 2013 i København. Fælles TR i Brøndby Kommune
Lone KidmosePrivatansat socialrådgiver. Uddannet socialrådgiver 2003 i Aarhus
Line Britt MadsenOrlov. Uddannet socialrådgiver 2010 i Esbjerg. Uddannet cand.soc. 2013 i Aalborg.
Malene ThackrahAnsat ved Ballerup Kommune – Børn & Familie. Uddannet socialrådgiver 2013 i Esbjerg
Maj Thorsen Ottesen Ansat ved Favrskov Kommune – Jobcenter. Uddannet socialrådgiver 2009 i Aarhus
Nina OetzelAnsat ved Ringsted Kommune – Børn- og Ungerådgivningen. Uddannet socialrådgiver 2006 i Odense. Uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi 2016 i Aarhus

Gruppen skal bidrage til et landsdækkende DS-projekt med fokus på ’Integration af den etiske debat’. Projektets mål er at sætte gang i en debat om dilemmaer, som medlemmerne kan identificere sig med, og samtidig indsamle viden der kan hjælpe DS til at rådgive endnu bedre i en tid, hvor ytringsfriheden og etikken er under pres. Gruppens opgave er at sætte gang i debatten på så mange arbejdspladser som muligt, og samtidig indsamle eksempler på socialrådgivernes muligheder og begrænsninger for at ytre sig om etiske dilemmaer der opstår i jobbet.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ professionsetik?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk