Professionsetik

Socialrådgiverne møder dagligt mange etiske dilemmaer. Professionsetikken skal understøtte socialrådgivernes arbejde, når etiske dilemmaer skal løses.

Vidste du at

Professionsetikken kan bruges til faglig refleksion – til udviklende dialog på arbejdspladsen og til personlig refeleksion over egne muligheder og handlinger.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ professionsetik?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk