FAQ om a-kassen

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om dagpenge, medlemskab og andre populære emner.

Dagpenge

Hvornår kan jeg få dagpengeret?

Du har ret til dagpenge hvis du kan sætte flueben ved de to betingelser her:

  • Du har været medlem af en a-kasse i mindst et år
  • Som fuldtidsforsikret har du haft en samlet indkomst på 254.328 kr. (2023-tal) inden for de sidste tre år. Vi må max. tælle 21.194 kr./md.(2023-tal), når vi ser på din indkomst. Det vil sige, at det tager mindst et år, før du har optjent dagpengeret. Som deltidsforsikret skal du have haft en samlet indkomst på 169.548 kr. (2023-tal) inden for de sidste tre år. Vi må max. tælle 14.129 kr./md.(2023-tal), når vi kigger på din indkomst. Det vil sige, at det tager mindst et år, før du har optjent dagpengeret

Vi tæller kun den indkomst du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse – uanset om du er fuld- og deltidsforsikret

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Dagpengesatsen afhænger af, om du er fuld- eller deltidsforsikret og af din tidligere løn. Som fuldtidsforsikret kan du få 90 % af din tidligere løn udbetalt i dagpenge – dog max 19.728 kr. om måneden før skat (2023-tal).

» Se de aktuelle satser

Mulighed for beskæftigelsestillæg til dagpengesatsen, hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst 4 år og haft minimum 2 års arbejde inden for de seneste 3 år. Du kan max få 23.449 kr. pr. måned, hvis du har haft en gennemsnitlig løn på 28.400 kr. pr. måned

Hvordan søger jeg om dagpenge?

Du søger om dagpenge ved at melde dig ledig hos jobcentret og i din a-kasse.

1. Meld dig ledig hos jobcentret på dag 1
Gå ind på jobcentrets hjemmeside jobnet.dk og opret dig som bruger og meld dig ledig. Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk, så gør det på den første dag, hvor du er ledig.

2. Meld dig ledig i a-kassen inden for to uger
Når du har meldt dig ledig på jobcentret, er det tid til at søge om dagpenge hos a-kassen. Det gør du på din selvbetjeningsside Tast Selv ved at sende en ledighedserklæring.

I erklæringen fortæller du bl.a. om, hvornår du er ledig fra, og hvilket job du kommer fra, så FTFa kan godkende, at du har ret til dagpenge. Læs mere hos DS’ a-kasse FTFa, hvor der ligger en fuld guide.

Medlemskab

Hvad koster det?

Hvad koster det? Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse har medlemskabet, der passer til dit arbejdsliv. Du kan enten vælge en deltids- eller fuldtidsforsikring – og efterlønsordningen. Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse er en del af FTFa.

Se den aktuelle kontingentpris på FTFa’s hjemmeside

Tilmelder du dit kontingent til Betalingsservice, slipper du for et administrationsgebyr på 50 kr., hver gang du betaler

Efterløn

Må jeg arbejde ved siden af efterlønnen?

Du må gerne arbejde, samtidig med at du får efterløn. De timer, du arbejder, bliver trukket fra i udbetalingen af din efterløn.

Du kan også lave frivilligt arbejde, uden at det får konsekvenser for din efterløn. Det er blot vigtigt, at du kontakter os, hvis du arbejder frivilligt eller overvejer det.

Læs mere om arbejde og efterløn på FTFa’s hjemmeside.

Hvad skal jeg gøre for at gå på efterløn?

Når du når din efterlønsalder, sender ‘Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa’ et efterlønsbevis til dig. Når du ønsker at gå på efterløn, skal du bruge dette link.

Du skal senest søge om efterløn på dagen, hvor du vil gå på efterløn – men vi anbefaler, at du sender ansøgningen et par uger inden. Herefter samler vi dine oplysninger om løn og pension fra e-indkomstregistret, og så får du et godkendelsesbrev med din efterlønssats og andre praktiske informationer.

Læs mere om overgang til efterløn på FTFa’s hjemmeside

Feriedagpenge

Du søger om feriedagpenge på Tast Selv, uanset om du er ledig eller i arbejde.

Søg feriedagpenge i Tast selv: Hvis du er ledig, er det vigtigt at:

  • Du først bruger de feriedage og feriepenge, du har optjent hos din tidligere arbejdsgiver, før du søger om feriedagpenge.
  • Du giver jobcentret besked 14 dage før, du holder ferie. ‘Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa’ (DS’ a-kasse) får automatisk besked fra jobcentret, når du holder ferie.

Derfor behøver du ikke at kontakte os om din ferieperiode.

Barselsdagpenge

Du vil normalt kunne gå på barselsorlov fire uger før, du har termin. Hvis du er ledig, skal du kontakte DS a-kasse senest fire uger før din termin.

Socialrådgivernes a-kasse sørger for at give Udbetaling Danmark besked om, at du skal have barselsdagpenge. Herefter vil du blive kontaktet af Udbetaling Danmark, som står for udbetalingen af barselsdagpenge.

Kontakt

Har du spørgsmål?

Der er flere måder, du kan få fat på ‘Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa’. Se dem her
Kontakt a-kassen