Nyheder

MIT HADEORD: Forråelse

Af Sisi Ploug Pedersen - Tværkommunal projektkonsulent i ”Fremskudt funktion” i Psykiatrien i Region Syddanmark. Medlem af DS’ hovedbestyrelse og formand for ”Faggruppen Børn, Unge og Familier” i Dansk Socialrådgiverforening.

17.11.2020