Nyheder

ANALYSE: Komplekse regler truer kvalitet i sagsbehandlingen – og borgernes retssikkerhed

32 love. 2.213 paragraffer. 908 bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulæreskrivelser, vejledninger, skrivelser og meddelelser. 483 lovændringer på lidt over tolv år. Love ændres op til 13 gange på ét år. Der er ikke noget at sige til, at det er svært at finde rundt på det socialretlige område.

28.05.2020