En god start for nye socialrådgivere

Gode introduktionsordninger og mentorordninger er afgørende for at nyuddannede socialrådgivere føler sig taget godt imod, bliver fagligt kompetente, trives og fastholdes på arbejdspladsen. Derfor er der god grund til at at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter prioriterer at at arbejde for at arbejdspladserne iværksætter den bedst mulige oplæring af de nye kolleger.

Dansk Socialrådgiverforening foreslår at en god start for nyuddannede socialrådgivere bør basere sig på

  • Ret til grundig introduktion: Det sikres gennem et introduktionsforløb med en varighed på minimum 1-3 måneder, hvor den nyansatte får grundlæggende viden om arbejdspladsen og opøver færdigheder i at bruge de systemer og værktøjer, der anvendes på arbejdspladsen.
  • Ret til mentor – og tid til mentoropgaven: Det sikres gennem et mentorforløb med en varighed på minimum 9-12 måneder, hvor den nyansatte kommer på faglig omgangshøjde med sine kolleger ved at få mentorstøtte til at håndtere de fagprofessionelle udfordringer, der opstår i den første periode af jobbet.
  • Ret til færre arbejdsopgaver i starten: Den nye socialrådgiver bør have færre sager i en periode på cirka. 6 måneder afhængig af dennes forudsætninger og arbejdsopgavernes kompleksitet. De socialrådgivere, som har til opgave at oplære den nye socialrådgiver bør få tilpasset/reduceret deres arbejdsopgaver.

Dansk Socialrådgiverforening har sammen med KL udarbejdet en redskabspakken ‘Nøglen til en god start’ om hvordan man kan iværksætte introduktions- og mentorordninger.

» Læs DS’ temasider om Introduktions- og mentorordninger, der beskriver og linker til materialerne ‘Nøglen til en god start’.

» Se DS’ lille guide til TR, AMiR og ledere: Hvordan giver vi en god start til nyuddannede socialrådgivere

» Se DS’ argumenter for #EnGodStart for nyuddannede socialrådgivere

Kontakt