FAQ – Konfliktstøtte

Risikoen for konflikt ved OK24 er relativt lav. Skulle det alligevel ske, kan du få konfliktstøtte, hvis du er medlem af Dansk Socialrådgiverforening. Her får du svar på nogle ofte stillede spørgsmål om konfliktstøtte. Finder du ikke svaret her, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvordan opstår en konflikt – og hvad er det?

Hvis lønmodtagernes og og arbejdsgivernes organisationer ikke kan blive enige om en overenskomstsaftale, kan der opstå konflikt. Det betyder, at lønmodtagerne strejker, arbejdsgiverne lockouter (nægter ansatte at arbejde) eller begge dele.

Normalt kan hvert enkelt fagforbund vælge at strejke. Sådan er det ikke ved OK24, fordi trepartsaftalen fra efteråret om ekstra lønmidler til nogle faggrupper medfører en såkaldt ’sammenkædning’ af overenskomsterne.

Derfor vil et samlet ja på tværs af det kommunale og regionale område gælde for alle de enkelte forbund. Det betyder også, at en konflikt kun opstår, hvis medlemmerne samlet set stemmer nej til overenskomsten. I så fald bliver det en storkonflikt – en konflikt der gælder for alle faggrupper på det regionale og kommunale område. Risikoen for konflikt vurderes lige nu som relativt lav.

Hvordan er jeg sikret ved konflikt?

Hvis der opstår konflikt, skal alle fagforbund udpege en række arbejdspladser til strejke (i tilfælde af lockout bestemmer arbejdsgiverne, hvilke arbejdspladser der bliver ramt). Bliver du udtaget til konflikt, får du hverken løn, pension eller feriepenge fra din arbejdsgiver. I stedet kan du vælge at modtage konfliktstøtte fra Dansk Socialrådgiverforening.

Konfliktstøtte består af et lån, der skal betales tilbage, efter konflikten er slut. For at de medlemmer, der udtages til konflikt, så vidt muligt ligestilles med de øvrige medlemmer, bliver deres medlemskontingent sat ned med det beløb, de afdrager hver måned, indtil lånet er betalt tilbage. På den måde bidrager alle solidarisk til konflikten.

Størrelsen på det beløb, som medlemmer udtaget til konflikt kan låne, afhænger af konfliktens omfang og længde. Vi tilstræber, at det svarer til gennemsnitslønnen for en socialrådgiver efter skat, fratrukket pension og feriepenge.

Hvorfor lån?

Ligesom en række andre fagforbund har Dansk Socialrådgiverforening tidligere valgt at tilbyde konfliktstøtte i form af lån frem for traditionel konfliktunderstøttelse – det forventer vi også, at Hovedbestyrelsen vedtager denne gang. Lånemodellen giver os som fællesskab det bedste udgangspunkt for at holde til en langvarig konflikt, mens det enkelte medlem får det samme beløb i hånden, som hvis de fik konfliktunderstøttelse. Det skyldes flere forhold.

For det første skal de medlemmer, der modtager konfliktstøtte, ikke betale skat af de penge, de modtager i lån. Det betyder, at vi kan sikre det enkelte medlem det samme beløb i hånden som ved konfliktunderstøttelse uden at bruge lige så mange penge fra foreningens strejkekasse. Dermed kan vi holde længere og står stærkere i en konflikt end ellers, hvilket øger sandsynligheden for et godt resultat.

For det andet skal alle medlemmer bidrage solidarisk til konflikten, uanset hvilken type af konfliktstøtte DS vælger. De berørte medlemmer modtager penge fra fagforeningens strejkekasse, som skal fyldes op igen, når konflikten er slut. Forskellen er, at medlemmerne i det ene tilfælde formelt låner penge af foreningen, mens de i det andet formelt får penge. Men da pengene i begge modeller skal betales tilbage, og da byrden i begge tilfælde bliver delt ud på alle medlemmer, er der i praksis ingen forskel for det enkelte medlem.

Skal jeg optage lån, hvis jeg skal i konflikt?

Nej, du bestemmer selv, om du vil optage lån, hvis du bliver omfattet af konflikten.

Hvis du er omfattet af konflikten, men fravælger konfliktstøtte, vil du stadig få nedsat dit ordinære kontingent i den periode, hvor lånet skulle være betalt tilbage. På den måde får du kompensation for det indkomsttab, du har haft under konflikten.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.