OK18 – Generelt forlig mellem CFU og staten – sammenfatning

Download PDF

Her kan du læse en sammenfatning af det generelle forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og KL.