Repræsentantskab

Repræsentantskab er den øverste myndighed i DS. Det er her, den overordnede politik og de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde lægges.

Mødet finder sted hvert andet år i lige år.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2024 – XREP24 –
blev afholdt den 12. januar 2024 på Mødecenter Fabrikken i Odense.

Kontakt Medlemsservice