Repræsentantskab

Repræsentantskabsmødet er den øverste myndighed i DS. Det er her, den overordnede politik og de overordnede retningslinier for foreningens arbejde lægges.

Mødet finder sted hvert andet år i lige år.


Repræsentantskabsmødet 2022 – Rep22 – bliver afholdt 18. og 19. november 2020.

Kontakt