Repræsentantskab 2024 kort fortalt

Repræsentantskabet er Dansk Socialrådgiverforenings højeste myndighed, og der holdes repræsentantskabsmøde hvert andet år. I år holdes det den 22. og 23. november 2024 i Odense, Odin Havnepark.

Repræsentantskabet udgøres af repræsentanter fra forskellige steder i Dansk Socialrådgiverforening. De fleste er valgt på DS Regionernes generalforsamlinger i starten af oktober, men der vælges også repræsentanter fra SDS, ledersektionen og seniorsektionen. Derudover er afgående hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmedlemmer også repræsentanter.

Du kan læse mere om repræsentantskabet i Dansk Socialrådgiverforenings love her:

Love og vedtægter

Kontakt Medlemsservice