Frister og politisk proces

Nedenstående er et overblik for frister og politisk proces for Rep24 :

 

31. august 2024:
Frist for forslag til lovændringer

4. oktober 2024:
Repræsentanterne vælges på de regionale generalforsamlinger

25. oktober 2024:
Frist for forslag, der ikke er lovændringer eller udtalelser

8. november 2024:
Frist for udsendelse af formalia, herunder dagsorden og andet materiale til          repræsentanterne

17. november 2024:
Frist for ændringsforslag til lovforslag

22.-23. november 2024:
Repræsentantskabsmødes afholdes

Se desuden Valg i DS.

Hvis du har spørgsmål, så skriv til politisk konsulent Sofie Birch, sobi@socialraadgiverne.dk.

Kontakt Medlemsservice