Hvem kan stille forslag og hvilke tidsfrister gælder?

Lovændringer

  • Alle aktive medlemmer, studentermedlemmer og seniormedlemmer kan stille forslag til ændringer i DS’ love.
  • Lovændringsforslag skal være os i hænde senest 15. august 2018.
  • Forslag til lovændringer vil blive offentliggjort her på siden.

Forslag

  • Forslag til dagsorden for et ordinært repræsentantskabsmøde kan stilles af aktive medlemmer, studentermedlemmer og seniormedlemmer.
  • Ønskes et emne optaget på dagsordenen, skal anmodning sendes til sekretariatet senest fem uger før repræsentantskabsmødet.
  • Forslag til dagsorden skal være os i hænde senest 19. oktober

På repræsentantskabsmødet

  • Under repræsentantskabsmødet kan der ikke stilles nye forslag, men der kan stille ændringsforslag til de udsendte forslag. Ændringsforslag skal enten være af ren redaktionel art og/eller holde sig inden for det indhold/de intentioner, som er i det oprindelige forslag.
  • Der kan altid stilles ændringsforslag til det udsendte budgetforslag.

Lovændringsforslag og forslag til dagsorden sendes til sekretær Aase Madsen, telefon 33 38 61 43, aam@socialraadgiverne.dk

Kontakt Medlemsservice