Principprogram

Dansk Socialrådgiverforenings vision

Alle socialrådgivere er medlem af Dansk Socialrådgiverforening (DS), fordi DS er et stærkt fagligt fællesskab, som varetager fælles behov og individuelle interesser.

Dansk Socialrådgiverforenings mission

Dansk Socialrådgiverforening (DS) skal sikre medlemmerne de bedst mulige løn og ansættelsesvilkår og arbejde for at organisere og overenskomstdække alle socialrådgivere.
DS skal påvirke den førte socialpolitik til størst mulig gavn for borgerne. DS skal understøtte faglige rammer, der sikrer, at socialrådgiverprofessionen kan udøves på et etisk og fagligt forsvarligt grundlag.

DS er en demokratisk organisation

Skaber åbne og tilgængelige rammer for dialog med og inddragelse af alle medlemmer.
Er én organisation med en decentral struktur tæt på medlemmerne.
Tillidsrepræsentanter og klubber er foreningens repræsentanter på arbejdspladsen.
Samarbejder med andre organisationer for at styrke medlemmernes økonomiske og faglige interesser.
Sikrer medlemmernes rettigheder i tilfælde, hvor medlemmet oplever sig forkert behandlet af DS. Det sker via et klagesystem, hvor sidste instans er ekstern.
Arbejder internationalt for faglige og sociale rettigheder for socialarbejdere.

DS sikrer medlemmerne de bedst mulige vilkår i deres arbejdsliv

Arbejder for at overenskomstdække flest mulige socialrådgivere.
Arbejder for, at socialrådgiverne får den højest mulige løn.
Arbejder for lige løn mellem sammenlignelige grupper.
Arbejder for, at medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår afspejler deres uddannelsesniveau og funktioner.
Arbejder for et godt, sundt og udviklende arbejdsmiljø.
Arbejder, i samarbejde med A-kassen, for at ledige socialrådgivere får så kort en ledighedsperiode som muligt og så gode vilkår som muligt.
Bistår foreningens medlemmer i udøvelsen af deres profession for så vidt angår overordnede socialfaglige og etiske spørgsmål.

DS fremmer en fagligt funderet socialpolitik

Søger politisk indflydelse for at fremme social forandring og problemløsning i menneskelige forhold.
Arbejder for, at den førte socialpolitik baseres på praksiskundskab, erfaring, viden og teorier.
Fastholder det samfundsmæssige kollektive ansvar for de socialt udsatte.
Arbejder for, at myndigheds-opgaver løses af offentligt ansatte.
Arbejder for, at socialt arbejde tager udgangspunkt i borgernes behov, ressourcer og forudsætninger, samt at borgeren inddrages i løsningen af egne problemer.
Arbejder for at forbedre borgernes retsstilling i mødet med det sociale system.

DS arbejder for uddannelse gennem hele arbejdslivet

Arbejder for, at grunduddannelsen forbliver en generalist-uddannelse.
Arbejder for, at socialrådgivernes formelle uddannelsesmuligheder dækker fra grunduddannelse over diplom-, master- og kandidatuddannelser til ph.d.-niveau.
Arbejder for at sikre rettigheder og gode vilkår for efter- og videreuddannelse til alle socialrådgivere gennem hele arbejdslivet.
Arbejder for attraktive forsknings- og udviklingsmiljøer, der har fokus på det sociale arbejdes udførelse.
Deltager i fora, hvor grund-, efter- og videreuddannelse evalueres og udvikles.

Principprogrammet er vedtaget på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde 26.-27. november 2010 og blev opdateret på repræsentantskabsmødet 23.-24. november 2012.

Kontakt Medlemsservice