Temadag i Faggruppen Tortur- og traumebehandlere – 15.-16. september 2014