Temadag i Faggruppen Tortur- og traumebehandlere – 11.-12. september 2012