Jasper Normann-Riis

SocialNettet / Privat socialrådgiver

Kontakt

Jasper Normann-Riis
Bredgade 50, 1. sal
7400 Herning
Telefon: 6065 2785
Mail: jasper@socialnettet.dk
Hjemmeside: SocialNettet: Jylland – Fyn – Sjælland – Århus

Kompetencer

 • Uddannet socialrådgiver år 2000 (DSH-O)
 • Uddannet i kognitiv behandling – Merete Mørch m.fl., Kognitiv Terapi Center (2002)
 • Certificeret i NADA akupunktur – National Acupuncture Detoxification Association (2004)
 • Jeg har bred erfaring med arbejdsmarkedssager (sygedagpenge, fleksjob, førtidspension m.v.)
 • Har særlige erfaringer inden for socialpsykiatrien, særligt med gruppen af vanskeligt stillede sindslidende med misbrugsproblematikker og tidligere eller nuværende kriminalitet
 • Erfaring som personundersøger hos Kriminalforsorgen
 • Erfaring inden for handicap-området
 • Erfaring i familie og anbringelsessager
 • Rådgivning for mænd – kønsidentitet, ensomhed, parforholdsvold m.v.
 • Social problemknuser i særligt komplekse sociale sager
 • Stor erfaring i relationsarbejde og pårørendesamarbejde
 • Erfaring med ofre / krænker rådgivning på internettet (digital mobning og chikane)

Jeg tilbyder

 • Privat socialrådgivning og partsrepræsentation i:
  • Jobcentersager
  • Familiesager
  • Handicapsager
  • Komplekse sociale sager
 • Privat socialrådgiver rådgiver og vejleder borgere, der er uklare på egen situation og/eller har en verserende sag, bl.a. inden for områderne: sygedagpenge, flekjob, revalidering, førtidspension samt inden for børne- og familieområdet.
 • Privat socialrådgiver tilbyder socialrådgivning og støtte til psykisk sårbare borgere, samt deres pårørende.
 • Privat socialrådgiver tilbyder socialrådgivning til virksomheder og medarbejdere, fx omkring arbejdsfastholdelse, udfordringer med misbrug m.v.

Pris

Afhænger af opgaven – se vores hjemmeside for priser