Lederen som arbejdsmiljøaktør

Som leder på din arbejdsplads har du stor betydning for hvordan dine medarbejdere oplever arbejdsmiljøet. Du påvirker arbejdsmiljøet gennem din ledelsesstil og hvordan du forvalter dit ledelsesrum. Samtidig er du afhængig af, hvilke vilkår du selv har på arbejdspladsen til at udføre dine ledelsesopgaver.

Som leder kan du indgå i et trio-samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, måske sidder du også i et MED-/SU-udvalg, og endelig kan du være udpeget som ansvarlig arbejdsmiljøleder for hele eller en del af arbejdspladsen.

Er du leder i et trio-samarbejde?

Som leder kan du drage stor nytte af at et løbende samarbejde med tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant for det område, som du er leder for.

Det uformelle arbejde i denne trio kan supplere det formelle arbejde i MED-udvalget. I trioen kan du få en øget fornemmelse af hvad der rør sig blandt medarbejderne, og de tilllidsvalgte kan give dig konkrete ideer. Samtidig får TR og arbejdsmiljørepræsentant adgang til dine overvejelser, og det kan kvalificere deres arbejde som medarbejderrepræsentanter.

Den uformelle samarbejdsform giver nogle unikke muligheder for både at forebygge problemer og for at løse aktuelle udfordringer hurtigt.

Få inspiration til trio-samarbejdet på arbejdsmiljøweb.dk og på vpt.dk.

Er du leder i MED-udvalg?

Alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg skal deltage i MED-grunduddannelsen inden for det første funktionsår.

Kommunalt og regionalt ansatte ledere kan finde MED-uddannelsen hos Parternes Uddannelsesfællesskab www.puf.dk.

Uddannelsen sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen. Deltagerne får en grundig og struktureret introduktion til det formelle aftalegrundlag for MED-samarbejdet og til MED-idéen. Uddannelsen er på i alt 14,8 timer.

Er du leder i arbejdsmiljøgruppen?

Hvis du er lederrepræsentant i arbejdsmiljøgruppen på din arbejdsplads, så skal du ifølge loven deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, ligesom arbejdsmiljørepræsentanten. Læs mere om reglerne.

I arbejdsmiljøudvalget har I ansvar for at gennemføre den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hver tredje år. I kommuner og regioner gælder aftale om Trivsel og sundhed.

» Læs mere om forskellige arbejdsmiljøemner under Råd og Vejledning.

Nyttige links

» Dansk Socialrådgiverforening: Ledelse og stress
» Arbejdsmedicinsk Klinik: Leder for en stressramt
» Arbejdsmedicinsk Klinik: Tilbage til arbejdet efter stress
» Arbejdsmiljøweb: Når samtalen er nødvendig
» Arbejdsmiljøweb: Hvis konflikten trapper op
» Arbejdsmiljøweb: Coaching for ledere
» Arbejdsmiljøweb: Arbejdsmiljøweb
» Arbejdsmiljøweb: Kom videre med social kapital
» Arbejdsmiljøweb: Social kapital
» Arbejdsmiljøweb: Trio-samarbejdet
» FH: Arbejdsmiljø
» Lederweb: Arbejdsmiljø
» NFA: Workshop til god forandringshåndtering
» Vold som udtryksform: Ledelse i arbejdet med det voldsomme
» VPT: Viden på tværs
» Væksthus for ledelse: De skjulte velfærdsreserver
» Væksthus for Ledelse: Få mere ud af trivselsmålingen

Find uddannelse

» Arbejdsmiljø- og MED-uddannelse (PUF)

Kontakt

Ledersektionens konsulent

Kontorleder i DS Region Øst Lene Kastaniegaard
Tlf: 33 38 62 25 / 20 47 93 15
Mail: lk@socialraadgiverne.dk

Politisk ansvarlig

Formand Mads Bilstrup
Tlf: 40 73 94 41
Mail:  mb@socialraadgiverne.dk