Lederen som arbejdsmiljøaktør

Som leder på din arbejdsplads har du stor betydning for hvordan dine medarbejdere oplever arbejdsmiljøet. Du påvirker arbejdsmiljøet gennem din ledelsesstil og hvordan du forvalter dit ledelsesrum. Desuden har du som leder særlige pligter efter arbejdsmiljøloven.

Som leder kan du indgå i et trio-samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, måske sidder du også i et MED-/SU-udvalg, og endelig kan du være udpeget som ansvarlig arbejdsmiljøleder for hele eller en del af arbejdspladsen. Vær særligt opmærksom på at du som leder også har nogle særlige forpligtelser som følge af arbejdsmiljøloven.

Lederes pligter ifølge arbejdsmiljøloven

Arbejdsledere har en dobbeltrolle. De leder og fører tilsyn med arbejdet på vegne af arbejdsgiver og er samtidig selv ansatte. Arbejdsledere er dermed en del af en virksomheds ledelse og er samtidig beskyttet af reglerne i arbejdsmiljølovgivningen i deres egenskab af ansatte. Arbejdsledere har pligt til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.

Arbejdsledere skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som de leder. Arbejdsledere skal bl.a. påse, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

Hvis arbejdsledere bliver bekendt med fejl eller mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, skal de sørge for at afværge faren. Hvis arbejdsledere ikke kan afværge faren ved at gribe ind på stedet, skal de straks gøre arbejdsgiveren bekendt med forholdet.

Arbejdstilsynets hjemmeside kan du læse mere om arbejdsgiverens og de ansattes pligter efter arbejdsmiljøloven.

 

Er du leder i et trio-samarbejde?

Som leder kan du drage stor nytte af at et løbende samarbejde med tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant for det område, som du er leder for.

Det uformelle arbejde i denne trio kan supplere det formelle arbejde i MED-udvalget. I trioen kan du få en øget fornemmelse af hvad der rør sig blandt medarbejderne, og de tilllidsvalgte kan give dig konkrete ideer. Samtidig får TR og arbejdsmiljørepræsentant adgang til dine overvejelser, og det kan kvalificere deres arbejde som medarbejderrepræsentanter.

Den uformelle samarbejdsform giver nogle unikke muligheder for både at forebygge problemer og for at løse aktuelle udfordringer hurtigt.

Få inspiration til trio-samarbejdet på godtarbejdsmiljø.dk og på vpt.dk.

Er du leder i MED-udvalg?

Alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg skal deltage i MED-grunduddannelsen inden for det første funktionsår.

Kommunalt og regionalt ansatte ledere kan finde MED-uddannelsen hos Parternes Uddannelsesfællesskab www.puf.dk.

Uddannelsen sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen. Deltagerne får en grundig og struktureret introduktion til det formelle aftalegrundlag for MED-samarbejdet og til MED-idéen. Uddannelsen er på i alt 14,8 timer.

Er du leder i arbejdsmiljøgruppen?

Hvis du er lederrepræsentant i arbejdsmiljøgruppen på din arbejdsplads, så skal du ifølge loven deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, ligesom arbejdsmiljørepræsentanten. Læs mere om reglerne.

I arbejdsmiljøudvalget har I ansvar for at gennemføre den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hver tredje år. I kommuner og regioner gælder aftale om Trivsel og sundhed. Generelt for alle arbejdspladser gælder der regler om psykisk arbejdsmiljø

» Læs mere om forskellige arbejdsmiljøemner under Råd og Vejledning.

Nyttige links

» Dansk Socialrådgiverforening: Mere fag og arbejdsglæde
» Dansk Socialrådgiverforening: Ledelse og stress
» Arbejdsmedicinsk Klinik: Leder for en stressramt
» Arbejdsmedicinsk Klinik: Tilbage til arbejdet efter stress
» Godtarbejdsmiljø: Når samtalen er nødvendig
» Godtarbejdsmiljø: Hvis konflikten trapper op
» Godtarbejdsmiljø: Coaching for ledere
» Godtarbejdsmiljø: Godtarbejdsmiljø
» Godtarbejdsmiljø: Kom videre med social kapital
» Godtarbejdsmiljø: Social kapital
» Godtarbejdsmiljø: Trio-samarbejdet
» FH: Arbejdsmiljø
» Lederweb: Arbejdsmiljø
» NFA: Workshop til god forandringshåndtering
» Vold som udtryksform: Ledelse i arbejdet med det voldsomme
» VPT: Viden på tværs
» Væksthus for ledelse: De skjulte velfærdsreserver
» Væksthus for Ledelse: Få mere ud af trivselsmålingen

Find uddannelse

» Væksthus for Ledelse: Uddannelse i ‘Ledelse i psykisk arbejdsmiljø’ (for ledere med personaleansvar ansat i kommuner og regioner).

» Medarbejder- og kompetencestyrelsen og en række arbejdstagerorganisationer: Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (for ledere med personaleansvar ansat i staten)

» Arbejdsmiljø- og MED-uddannelse (PUF)

Kontakt

Ledersektionens konsulent

Nicolai Paulsen
Tlf: 33 38 61 68 / 21 29 87 17
Mail: np@socialraadgiverne.dk

Politisk ansvarlig

Forkvinde Signe Færch
Tlf: 24 69 28 53
Mail: sif@socialraadgiverne.dk