Efter- og videreuddannelse for ledere

Står du som kommende leder og mangler kompetencer inden for ledelse?

Eller er du allerede leder, men mangler redskaber til at løse nye opgaver og udfordringer. Så kan en hel eller enkelte moduler på en diplomuddannelse i ledelse være svaret.

Hvis du er erfaren leder og ønsker nye perspektiver og mere teoretiske tilgange eller særlig specialiseret viden, så er det måske en master- eller kandidatuddannelse, du skal gå efter.

I trepartsaftalen i 2007 blev det aftalt, at bl.a. offentlige institutionsledere, der har ledelse som primær funktion, har ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau.

Relevante diplomuddannelser

  • Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) udbydes bl.a. af professionshøjskolerne i alle regioner.
  • Den offentlige lederuddannelse på diplomniveau (DOL) kan udbydes af ca 40 offentlige og private udbydere landet over.

DIL og DOL blev evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut i 2011.
» Læs om resultaterne

Relevante master- og kandidatuddannelser, fx

  • Kandidat i socialt arbejde
  • Master i offentlig ledelse
  • Master i Public Politics
  • Master i Public Administration
  • Master i udsatte børn og unge

» Læs mere om masteruddannelser på Uddannelsesguiden.

Korterevarende kurser i ledelse

» Væksthus for Ledelse: Uddannelse i ‘Ledelse i psykisk arbejdsmiljø’ (for ledere med personaleansvar ansat i kommuner og regioner)

» Medarbejder- og kompetencestyrelsen og en række arbejdstagerorganisationer: Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (for ledere med personaleansvar ansat i staten)

Kontakt

Ledersektionens konsulent

Nicolai Paulsen
Tlf: 33 38 61 68 / 21 29 87 17
Mail: np@socialraadgiverne.dk

Politisk ansvarlig

Forkvinde Signe Færch
Tlf: 24 69 28 53
Mail: sif@socialraadgiverne.dk