Hvordan kan DS’ Vejledende Standarder bruges

Ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter kan sætte en dialog i gang på arbejdspladsen ved hjælp af de Vejledende Standarder for faglighed og arbejdsmiljø. Man kan drøfte de Vejledende Standarder i det uformelle trio-samarbejde, i MED-udvalget og i fællesskab på arbejdspladsen.

DS’ Vejledende Standarder kan bruges på flere forskellige måder:

  • som en tjekliste: – få inspiration til, hvor der er brug for en indsats.
  • som inspiration til en langsigtet strategisk forebyggelsesindsats: – hvilke anbefalinger er særligt vigtige på jeres arbejdsplads?
  • som inspiration til at omsætte et mål til konkrete indsatser: – hvad skal vi ændre på for at opnå vores målsætning?

Man kan også arbejde med anbefalingerne fra DS’ vejledende standarder ved at bruge DS’ andre materialer om mere fag og arbejdsglæde:

  • et dialog- og prioteringsspil med titlen ‘Mere fag og arbejdsglæde’: – hvad fungerer godt og hvilke ønsker er der?
  • seks løsningskataloger, som anviser 18 gode metoder til at håndtere forskellige udfordringer og ønsker: – katalogerne hjælper med at hurtigt at finde frem til den metode, der passer til behovet.
  • et proceskatalog, som TR, AMiR og leder kan bruge til at få inspiration til at håndtere forandringsprocesser: – for eksempel om projektopstart, involvering af medarbejderne, inddragelse af interessenter, osv.

» Dansk Socialrådgiverforening: Sammen skaber vi forandringer

Få et samlet overblik over hvordan DS’ vejledende standarder og øvrige materialer kan bruges i guiden til TR, AMiR og ledere.

» Dansk Socialrådgiverforening: Guide til DS’ materialer om mere fag og arbejdsglæde

Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø

Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Udgivet den: 08. sep. 2021

Læs publikationen

Guide til DS’ materialer om mere fag og arbejdsglæde

Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Udgivet den: 20. sep. 2021

Læs publikationen

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ vejledende sagstal?

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk