Det bæredygtige velfærdssamfund

Steen Hildebrandt, professor emeritus i organisations-og ledelsesstruktur ved Aarhus Universitet vil med udgangspunkt i sin bog ?Det bæredygtige velfærdssamfund? opridse de seneste 70 års udvikling og nødvendigheden af at ændre kurs nu.

03.10.2023

Lev Uden Vold; om børn, der udsættes for og overværer vold i familien

Kommunale sagsbehandlere og socialrådgivere kan spille en afgørende rolle for borgere, der oplever vold i nære relationer. Det gælder ikke mindst børn, der vokser op i familier med vold, og som er særligt afhængige af fagpersoner til at opspore den vold, de overværer eller udsættes for i familien.

21.08.2023

Lev Uden Vold: om mænd, der udsættes for vold i nære relationer

Webinaret gør dig klogere på den nyeste viden om mænds voldserfaringer. Du kan også høre om Lev Uden Volds psykologordning til mænd, der som følge af vold i en nær relation tager ophold på et mandekrisecenter eller §110-tilbud.

21.08.2023

God start på arbejdslivet

Kom og få tips og tricks til den bedste start på dit arbejdsliv som socialrådgiver. Webinaret foregår via Zoom

06.07.2023

Land godt i praktikken

Har du brug for at drøfte dine forventninger til dig selv, og hvad du kan forvente af din praktikplads? Så kom og hør andre praktikanters erfaringer fra deres opstart i praktikken.

03.07.2023

Er du landet godt i dit første job 2

Det er Laura Pode nu, tre år efter hun startede i sit første job som nyuddannet socialrådgiver. På dette webinar kan du møde Laura og høre, hvordan hun overkom sit praksischok og undgik en stresssygemelding

03.07.2023

Spørg ansættelsesudvalget 2

På dette webinar byttes rollerne om - I kan stille spørgsmålene og ansættelsesudvalget skal komme med svarene. Webinaret foregår via Zoom

03.07.2023

Webinar: De nye arbejdsmiljøregler om høje følelsesmæssige krav

Informationsmøde for AMiR og TR om de nye bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen om 'Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker' som følge af bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

30.06.2023

Webinar om den kommunale og regionale kompetencefond

Som en del af uddannelsen af TR, afholdes et webinar. Webinaret afholdes fredag d. 6. oktober kl. 9.00 - 11.00. TR fra det kommunale og regionale område opfordres til at deltage.

14.06.2023