Nyheder

Opvækst eller tilvækst – er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

Landkommuner har en forholdsvis høj andel af socialt udsatte borgere. Andelen af førtidspensionister er for eksempel næsten dobbelt så høj i landkommunerne som i hovedstads- og storbykommunerne. En analyse af flyttemønstre viser, at landkommunerne har en højere andel af socialt udsatte tilflyttere end hovedstads- og storbykommunerne.

21.10.2021