Psykisk førstehjælp

Hvordan kan jeg - som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant - sikre at medarbejdere i krise får psykisk førstehjælp?

Psykiske kriser

En psykisk krise kan opstå på grund af vold, trusler, chikane, mobning eller andre traumatiske hændelser.

Der ses mange forskellige reaktioner: gråd, råben, sløvhed, vrede, selvbebrejdelser, usammenhængende tale, oplevelse af tomhed. Alle reagerer individuelt.
Denne chokfase kan vare i få minutter til hele døgn. Det er en normal reaktion på en unormal situation. Personen forsøger at skubbe oplevelsen væk fra sig.

I reaktionsfasen kommer det første forsøg på at skabe mening i det, der er sket. Her er der behov for at tale med nogen. Personen kan desuden opleve angstreaktioner, smerter, rysteture, søvnløshed, osv.

Akut psykisk førstehjælp

  • Lad ikke medlemmet være alene
  • Skab ro og tryghed. Vis du er der, uden at være omklamrende
  • Lad medlemmet fortælle (igen og igen) om, hvad der er sket – lyt!
  • Undgå at lade som om “det ikke er noget” (bagatellisere)
  • Undgå at kritisere medlemmets handlinger
  • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende
  • Sørg evt. For, at medlemmet bliver fulgt hjem
  • Sørg for, at medlemmet ikke er alene det første døgn

TR og AMiR’s rolle

Hjælp din kriseramte kollega til at få akut psykisk førstehjælp. På arbejdspladser, hvor der er risiko for at man kan komme ud for traumatiske hændelser i arbejdet, skal arbejdsgiveren sørge for at at der de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp, herunder bl.a. udpege personer, der kan stå for den psykiske førstehjælp. Om nødvendigt skal virksomheden indhente bistand fra særligt sagkyndige. Det vil normalt kunne være en krisepsykolog. Det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om vold

Hjælp den ramte kollega med at få anmeldt hændelsen som en arbejdsulykke.

Informer klubben/afdelingens medarbejdere, hvis det er relevant. Giv dem mulighed for at få læsset deres bekymringer for kollegaen af.

Arbejdspladsens retningslinjer

Følg op på hændelsen – hvordan kan man forebygge, at der sker noget lignende igen? Er arbejdspladsens retningslinjer om vold tilstrækkelige?

Krisehjælp

» Læs mere om krisehjælp

Kontakt