Arbejdsskade

Få overblik over AMiR og TR’s opgaver i forhold til arbejdsskade på arbejdspladsen.

Farlige situationer og akutte skader kan f.eks. være trusler eller et overfald, en reol der er væltet, et fald på en trappe, brand osv. Fysisk eller psykisk skade på personen i forbindelse med arbejdet betragtes som en arbejdsskade.

Guide til håndtering af ulykker

Arbejdspladsen bør have en handlingsplan for ulykker. Normalt er det en leders opgave at agere i forhold til ulykker. I dennes fravær er det arbejdsmiljørepræsentantens opgave.

Handlingsplanen bør beskrive, hvem der gør hvad, hvis ulykken sker. Udover de ting, man altid skal gøre såsom at tilkalde hjælp og yde førstehjælp, skal man blandt andet også vurdere, om der er brug for akut psykisk førstehjælp, og om man skal tilkalde Arbejdstilsynet.

TR og AMiR’s rolle

Informer klubben/afdelingens medarbejdere og giv dem mulighed for at få læsset bekymringerne af. Kontakt DS-regionen (informer om begivenhederne, bed evt. om hjælp).

Mind medlemmet om, at det er hendes eget ansvar at holde øje med, om arbejdsspladsen anmelder arbejdssskaden til Arbejdstilsynet.

Arbejdspladsens retningslinjer

Undersøg og anvend arbejdspladsens retningslinjer for ulykker, skader og sygefravær. F.eks. arbejdspladsens retningslinjer om forebyggelse og håndtering af trusler og vold.

Arbejdsmiljørepræsentanten har sammen med lederen pligt til at følge op på situationen med en analyse af ulykken og tilpasning af forebyggelsen, for at forhindre at det sker igen.

Mere om arbejdsskade

» Læs mere om arbejdsskade og anmeldelse af arbejdsskade på arbejdsmiljøsiderne.

Kontakt