Så er lockout-varslerne kommet

Kære medlem ansat i kommuner og regioner

Nu har DS modtaget varslerne om lockout fra arbejdsgiverne på kommunernes og regionernes områder. Dermed ved vi også, hvem arbejdsgiverne har udpeget til at blive omfattet af en eventuel lockout.

Du kan se, hvilke arbejdspladser der vil blive omfattet af lockouten, på DS’ hjemmeside her.

Som det fremgår af listerne, er der tale om en meget omfattende lockout – tæt på total lockout – af socialrådgiverne både i kommuner og regioner – med enkelte undtagelser.

I løbet af den kommende tid vil I blive holdt grundigt orienteret om situationen af DS og jeres TR. Dette er blot en kort orientering.

Hvornår?

Lockouten træder tidligst i kraft den 10. april, medmindre Forligsinstitutionen udsætter konflikten eller vi har nået en aftale med arbejdsgiverne inden da.

Som du måske har set i medierne eller læst i seneste nyhedsbrev, vil lockouten ramme cirka 440.000 offentligt ansatte. Det betyder, at den også vil omfatte væsentligt flere socialrådgivere end dem, vi har udtaget til strejke.

Lockouten erstatter ikke vores strejkevarsel. Det betyder, at en strejke stadig vil træde i kraft den 4. april, – for de af jer, som er udpeget til strejke. Med mindre vi lander en aftale i Forligsinstitutionen inden da.

Hvad vil en lockout betyde for mig?

Hvis du er omfattet af lockout, skal du ikke møde på arbejde den 10. april og så længe lockouten varer. Samtidig kan du modtage konfliktlån, som du kan læse meget mere om her.

Voldsomt skridt fra arbejdsgiverne

Hvis lockouten bliver en realitet, vil det ramme store dele af den offentlige sektor og en langt større gruppe af almindelige mennesker, end den strejke vi har varslet. Det virker underligt, at arbejdsgiverne hellere vil lamme væsentlige dele af samfundet end at forhandle om rimelige lønstigninger til socialrådgiverne og andre offentligt ansatte.

Når vi varslede strejke, skyldes det, at arbejdsgiverne ikke har vist vilje til reelle forhandlinger, der tager udgangspunkt i Danmarks økonomi. Under krisen holdt lønmodtagerne igen med lønkravene og tog dermed ansvar for den økonomiske situation. Nu buldrer økonomien af sted og hele samfundet bliver rigere, men de offentlige arbejdsgivere vil ikke anerkende deres medarbejderes bidrag til det økonomiske opsving med fair lønstigninger.

Derfor har DS og de øvrige faglige organisationer valgt at varsle strejke, men vi har samtidig begrænset det til 10-12 procent af medlemmerne for ikke at lægge samfundet ned. Det hensyn viser arbejdsgiverne ikke.

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at tage fat i din tillidsrepræsentant, og læs meget mere om konflikten på DS’ hjemmeside.

De bedste hilsener
Majbrit Berlau, formand

Kontakt