OK18: Forlig for alle!

Kære medlemmer

I går blev vi i Dansk Socialrådgiverforening og alle vores kolleger på lønmodtagersiden enige med den statslige arbejdsgiver om en overenskomst for de næste tre år. Dermed har vi fået aftaler i hus for alle offentligt ansatte – både på det kommunale, det regionale og det statslige område – og afværget en storkonflikt.

Jeg vil gerne først og fremmest sige tak til jer alle sammen for jeres enorme tålmodighed, forståelse og engagement. Uden jeres opbakning var vi aldrig nået i mål med ordentlige aftaler for alle offentligt ansatte. Det var vi heller ikke uden det historiske sammenhold mellem de offentlige fagforbund, som vi brugte til at trække arbejdsgiverne langt i vores retning og væk fra deres eget udgangspunkt.

Hvad indeholder forligene?

De tre forlig er alle gode aftaler, der sikrer:

  • Rimelige lønstigninger
  • Lønregulering parallelt med det private
  • Retten til betalt spisepause

Derudover har vi afværget forringelser af seniorvilkårene, som arbejdsgiverne havde lagt op til, og på det kommunale og regionale område har vi fået en lavtløns-og en ligelønspulje. Endelig har parterne på det kommunale område aftalt, at en kommission skal undersøge udfordringerne med lærernes arbejdstid, og forpligtet sig til at forhandle en arbejdstidsaftale på plads inden 2021.

Langt hen ad vejen imødekommer aftalerne de hovedkrav, vi og de øvrige organisationer gik ind til forhandlingerne med, og dermed har vi rykket arbejdsgiver meget langt.
Detaljerne i forligene på de enkelte områder får I, så snart vi har nærlæst dem.

Et langt forløb

Da vi begyndte forhandlingerne med arbejdsgiverne, stod parterne meget langt fra hinanden, både konkret og principielt. Arbejdsgiverne krævede, at vi endnu en gang skulle holde tilbage med vores lønkrav, mens vi mente, at vi offentligt ansatte skal anerkendes for vores store bidrag til, at Danmark nu er ude af krisen, gennem rimelige lønstigninger. Det betød konkret, at arbejdsgiverne blandt andet spillede ud med meget lave lønstigninger og forringelse af seniorordningen, mens vi krævede lønstigninger, der ligner det privates, og bevarelse af seniorordningen. Derudover krævede vi og de øvrige fagforbund i samlet flok, at lærerne, som blev tromlet ned af et lovindgreb i 2013, skulle have reelle forhandlinger om deres arbejdstid – ellers ville vi ikke forhandle. Det handlede om at sikre respekten for den danske model, der indebærer frie forhandlinger mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, men arbejdsgiver holdt fast i, at lærernes arbejdstid fortsat skulle reguleres af loven fra 2013.

Længe så det ud til, at det ville blive næsten umuligt at finde en løsning. Det fælles pres fik godt nok Kommunernes Landsforening til at sige ja til at forhandle lærernes arbejdstid, men de konkrete spørgsmål om især løn fik forhandlingerne til at bryde sammen, vi måtte i Forligsinstitutionen, og der er ingen tvivl om, at det kæmpestore og vedholdende pres fra jer medlemmer – både på sociale medier, til lokale demonstrationer og foran Forligsinstitutionen – var helt afgørende for, at arbejdsgiverne begyndte at rykke sig.

Det har været et forløb med både op- og nedture. Pressen har haft kronede dage med at beskrive konflikter og finde sprækker i sammenholdet, men virkeligheden er, at vi kun fik presset lønforbedringer igennem, afværget forringelser og fundet en løsning på spisepausen takket være vores sammenhold.

Der har været meget debat om musketer-ed, og om nogen brød den med delforliget på det regionale område eller ved at indgå en aftale i kommunerne før staten. Men en så kompliceret og omfattende forhandling, som vi netop har været igennem, skal ofte løses op ved at lukke aftaler undervejs – ellers går alt i ring. Ved en normal overenskomstforhandling er der også gennembrudsforlig, og denne gang kom gennembruddet med delforliget på det regionale område. En løsning for alle betyder ikke den præcis samme løsning for alle, for vi stod over for forskellige udfordringer. Men vi fik en løsning, hvor alle kom i mål med forlig, der imødekommer de fælles hovedkrav, vi i fællesskab med de øvrige organisationer havde med til forhandlingsbordet.

I DS ville vi gerne have haft et bedre resultat for lærerne og underviserne. Et resultat som bød på en regulær arbejdstidsaftale. Det bakkede vi og alle andre i fællesskab op om til det sidste – både fordi nogle socialrådgivere er undervisere, men også fordi alle skal have ret til en forhandlet arbejdstidsaftale. Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, kæmpede hårdt, dygtigt og vedholdende, men arbejdsgiver nægtede desværre at indgå en aftale om arbejdstiden. Nu håber vi på, at det forløb, der er aftalt, fører til en arbejdstidsaftale i 2021, hvor vi igen bakker lærerne op.

Hvad sker der nu?

Nu, hvor de fælles forhandlinger er afsluttet, går vi i gang med at forhandle socialrådgivernes egen overenskomst. Det er den aftale, hvor vi for eksempel skal forhandle pension og kompetencefond, og vi er derfor ikke færdige endnu. Men når det lykkes, kan vi præsentere en ny, samlet overenskomst for jer, som I så skal stemme om. Det glæder vi os meget til.

Hvis I, som vi selvfølgelig håber, stemmer ja til forliget, har vi en ny overenskomst, der gælder indtil 2021. Nu fortsætter hverdagen på jeres arbejdspladser, men mange steder er fællesskabet blevet styrket gennem OK18-forløbet. Hold fast i det og brug det til at stå sammen om at skabe positive forandringer for jer selv og jeres kolleger, for eksempel gennem et fælles pres for bedre arbejdsvilkår eller mere faglig frihed.

Det har været en lang proces, og vi ved godt, at det for mange har været svært og til tider uklart, hvad der foregik. Det er ubetinget den mest komplicerede og omfattende forhandling, vi nogensinde har haft på det offentlige område. Derfor har der også været kriser undervejs, og mange af jer har måttet rumme både usikkerhed og bekymring for, om vi landede et forlig eller havnede i et forligs.

Tak for tålmodigheden, den synlige støtte og sammenholdet på tværs ude på arbejdspladserne. Og en særlig tak til vores tillidsfolk og aktive DS’ere, som har bidraget til at organisere og holde liv i alle aktiviteterne!

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau

Kontakt