Landsklubber

Landsklubber er for socialrådgivere, der er ansat ved landsdækkende arbejdspladser enten i staten eller i private organisationer.

Landsklub Dansk Røde Kors

Formand

Mette Just Pedersen
Dansk Røde Kors – Kongelunden
Kalvebodsvej 250
2791  Dragør
Tlf.: 35 27 97 89 / 32 53 16 55
Mail: Mjp@redcross.dk

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Helle Andersen/Region Øst
Mail: ha@socialraadgiverne.dk

Landsklub Familieretshuset

Formand

Karin Møgelbjerg Guldhammer
Familieretshuset Ringsted
Nørregade 2
4100 Ringsted
Tlf.:
Mail:

Bestyrelsesmedlem

Helle Gaardsvig Madsen
Statsforvaltningen Afdeling Odense
Mogensensvej 24c, 1
5000 Odense C
Tlf.: 72 56 81 79 / 66 11 90 00
Mail: hgmsyd@statsforvaltning.dk

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Karina Madsen / Region Syd
Mail: km@socialraadgiverne.dk

Landsklub Forsvaret

Formand

Ann Dorthe Stagsted Dinesen
Veterancenter Holstebro

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Helle Andersen/Region Øst
Mail: ha@socialraadgiverne.dk

Landsklub Kræftens Bekæmpelse

Formand

Rikke Wezelenburg
Kræftens Bekæmpelse
Kræftrådgivningen i Herlev
Borgmester Ib Juuls Vej 2
2730 Herlev
Tlf.: 51 85 46 52 / 70 20 26 55
Mail: rikkew@cancer.dk

Suppleant
Tine Thers Hansen
Kræftens Bekæmpelse
Kræftrådgivningen i Herlev
Borgmester Ib Juuls Vej 2
2730 Herlev
Tlf. 70 20 26 55
Mail: ttha@cancer.dk

Kasserer

Mette Lise Petersen
Kræftens Bekæmpelse – København Ø
Strandboulevarden 55
2100 København Ø
Tlf.: 35 25 77 00
Mail: mette_lise_p@mail.tele.dk

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Rikke Harder Mikkelsen / Region Øst
Mail: rhm@socialraadgiverne.dk

Landsklub Mødrehjælpen

Formand

Matilde Dueholm
Mødrehjælpen – Aarhus
Søndergade 53, 4
DK-8000 Aarhus C
Tlf.: 40 80 38 61
Mail:  mbd@moedrehjaelpen.dk

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Jens Bødker / Region Nord
Mail: jb@socialraadgiverne.dk

Landsklub Socialstyrelsen

Formand

Gitte Weitling
Socialstyrelsen, Rådgivning VISO
Edisonsvej 18
5000 Odense C
Tlf.: 41 93 24 58 / 72 42 37 00
Mail: gja@socialstyrelsen.dk

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Karina Madsen / Region Syd
Mail: km@socialraadgiverne.dk

Landsklub Studenterrådgivningen

Formand

Landsklub Studenterrådgivningen har p.t ingen formand.

Kasserer

Susse Smith
Studenterrådgivningen
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
DK-1220 København K
Mail:  ssm@srg.dk

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Hanne Fink Ferdinand /Region Øst
Mail: hff@socialraadgiverne.dk

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.