Landsklubber

Landsklubber er for socialrådgivere, der er ansat ved landsdækkende arbejdspladser enten i staten eller i private organisationer.

Landsklub Dansk Flygtningehjælp

TR og formand

Dina Murad

Tlf.: +4560268024

Mail: dina.murad@drc.ngo

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Rikke Harder Mikkelsen / Region Øst
Mail: rhm@socialraadgiverne.dk

Landsklub Dansk Røde Kors

Formand

Mette Just Pedersen
Dansk Røde Kors – Kongelunden
Kalvebodsvej 250
2791  Dragør
Tlf.: 35 27 97 89 / 32 53 16 55
Mail: Mjp@redcross.dk

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Helle Andersen/Region Øst
Mail: ha@socialraadgiverne.dk

Landsklub Familieretshuset

Formand

Maja Kolmos Grønbæk
Familieretshuset i Ringsted
Nørregade 2
4100 Ringsted
Tlf. 51 63 46 66
Mail: majkol@familieretshuset.dk

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Karina Madsen / Region Syd
Mail: km@socialraadgiverne.dk

Landsklub Forsvaret

Formand

Ann Dorthe Stagsted Dinesen
Veterancenter Holstebro

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Helle Andersen/Region Øst
Mail: ha@socialraadgiverne.dk

Landsklub Incita

TR og formand

Hella Djemai
Tlf.: 41 89 53 52
Mail: hdje@incita.dk

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Rikke Harder Mikkelsen / Region Øst
Mail: rhm@socialraadgiverne.dk

Landsklub Kofoeds skole

TR og formand

Aktuelt ingen formand

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Hanne Fink Ferdinand /Region Øst
Mail: hff@socialraadgiverne.dk

Landsklub Kræftens Bekæmpelse

Formand

Tine Thers Hansen
Kræftens Bekæmpelse
Kræftrådgivningen i Herlev
Borgmester Ib Juuls Vej 2
2730 Herlev
Tlf. 70 20 26 55
Mail: ttha@cancer.dk

Kasserer

Mette Lise Petersen
Kræftens Bekæmpelse – København Ø
Strandboulevarden 55
2100 København Ø
Tlf.: 35 25 77 00
Mail: mette_lise_p@mail.tele.dk

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Rikke Harder Mikkelsen / Region Øst
Mail: rhm@socialraadgiverne.dk

Landsklub Mødrehjælpen

TR og formand

Joan Møller Christensen
Mødrehjælpen – København
Abel Cathrinesgade 13
1654 København V
Tlf.: 61 96 65 67
Mail: jmc@moedrehjaelpen.dk

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Rikke Harder Mikkelsen / Region Øst
Mail: rhm@socialraadgiverne.dk

Landsklub Novavi

TR og formand

Vinnie Nørgaard Bakmand
Østparken 130
Fraugde
5220 Odense SØ
Mail: vinb@novavi.dk
Tlf.: 27292028

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Rikke Harder Mikkelsen / Region Øst
Mail: rhm@socialraadgiverne.dk

Landsklub Socialstyrelsen

Formand

Gitte Weitling
Socialstyrelsen, Rådgivning VISO
Edisonsvej 18
5000 Odense C
Tlf.: 41 93 24 58 / 72 42 37 00
Mail: gja@socialstyrelsen.dk

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Karina Madsen / Region Syd
Mail: km@socialraadgiverne.dk

Landsklub Studenterrådgivningen

Formand

Anne Mette Fangel Poulsen
Studenterrådgivningen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Emil Holms Kanal 14, 4.
2300 København S
Tlf.: 21896946 / 70267500
E-mail: amf@srg.dk

Kasserer

Tina Nielsen
Studenterrådgivningens SPS-afdeling på DTU
Tlf.: 21896958.

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Hanne Fink Ferdinand /Region Øst
Mail: hff@socialraadgiverne.dk

Landsklub Center for Døve

TR og formand

Ann Sommer
Tlf.: 44 39 12 82
Mail: aso@cfd.dk

Kontaktperson i Dansk Socialrådgiverforening

Konsulent Michael Mikkelsen / Region Nord
Mail: mmi@socialraadgiverne.dk

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.