Kære TR på det kommunale og regionale område

I går eftermiddags varslede de kommunale og regionale arbejdsgivere, KL og Danske Regioner, lockout af hhv. 250.000 og 70.000 medarbejdere.

Lockouten er varslet til at begynde den 10. april 2018 ved døgnets begyndelse. Det betyder, at det nu ikke er cirka 10-12 procent af DS’ medlemmer i kommuner og regioner, som kommer i konflikt, men en langt større gruppe socialrådgivere. Når vi modtager selve lockout-varslet, kan vi se præcis, hvem der bliver omfattet af lockouten og hvor mange. I vil naturligvis blive orienteret, så hurtigt som muligt.

Konkret betyder lockout-varslet, at de af jer som bliver lockoutet, IKKE skal møde ind på jeres arbejde den 10. april 2018.

Vi holder dig orienteret

DS vil i løbet af den næste tid holde dig orienteret om situationens udvikling. Men allerede nu vil vi bede alle om at orientere sig i DS’ konfliktvejledning på DS hjemmeside. Her finder du også spørgsmål og svar.

Du er også altid velkommen til at tage fat i din konsulent i din region.

I denne mail får du blot de indledende informationer.

Strejkevarslet gælder stadig

DS har som bekendt selv varslet strejke for cirka 10-12 procent af jer gældende fra 4. april. De af jer, som er varslet i strejke, skal fortsat gå i strejke fra den 4. april. Fra den 10. april vil mange flere af dine kolleger være omfattet af lockout og dermed blive en direkte del af konflikten.

Økonomi under en lockout

Når du er omfattet af en konflikt – lockout eller strejke – har du ikke krav på løn fra din arbejdsgiver. Derfor yder DS konfliktstøtte i form af et konfliktlån.

Med en omfattende lockout som denne – har DS’ hovedbestyrelse besluttet, at konfliktlånet udgør cirka 12.000 kr. pr. måned, dvs. cirka 632 kr. pr. hverdag konflikten varer, svarende til højeste udbetalte dagpengesats efter skat.

« Læs mere om konfliktlån her

I løbet af den næste uge vil du modtage meget mere information om lånet og mere præcise oplysninger om, hvilke oplysninger vi har brug for fra dig i den forbindelse.

Vi er ikke i konflikt – endnu

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke er i konflikt endnu, og at vi fortsat arbejder på at finde en løsning via Forligsinstitutionen. Hvis disse bestræbelser skrider fremad, kan Forligsmanden Mette Christensen udskyde konfliktens start. Der er endnu ikke noget nyt fra Forligsinstitutionen. Så snart vi ved mere fra Forligsinstitutionen, hører I også mere.

DS er i fuld gang med at forberede os på, at vi fra april kan ende i en stor-konflikt. Det indebærer blandt andet, at du som tillidsrepræsentant vil blive klædt godt på. For som TR er du den fagpolitiske leder på din arbejdsplads under en konflikt, og du vil uden tvivl blive mødt af en masse spørgsmål fra medlemmerne.

Vi ønsker en løsning for alle – ikke en lammende konflikt.

Det er også vigtigt at understrege, at vores håb stadig er, at vi kan lande en holdbar aftale via Forligsinstitutionen.

Vi mener, at det er ærgerligt, at arbejdsgiverne nu ønsker at udelukke så mange ansatte i kommuner og regioner fra deres arbejde. Det betyder, at rigtig mange borgere ikke får den velfærd og hjælp, de har brug for. Vi faglige organisationer har udtaget cirka 10-12 procent af vores medlemmer til konflikt – for at sende et signal, ikke for at lukke Danmark. Og vi arbejder videre for en forhandlet løsning i Forligsinstitutionen.

Hvad gør du nu?

Hvis du ikke allerede har planlagt et klubmøde, så vil vi bede dig gøre det nu. Politikere og/eller medarbejdere fra DS deltager meget gerne og så vidt muligt. Du kan tage fat i din konsulent i sekretariatet.

Fordi der nu er tale om en omfattende lockout, vil vi forsøge at samle flere klubber ad gangen, så vi kan nå at møde så mange af jer som muligt.

For den videre proces er det vigtigt, at vi har såvel din som medlemmernes PRIVATE MAILADRESSE. Vi vil derfor opfordre dig og alle medlemmer til at gå ind i medlemssystemet og rette dine medlemsoplysninger, så vi har din PRIVATE MAILADRESSE. For når I er lockoutet, har I ikke adgang til jeres arbejdsmails. Vi skal derfor kunne komme i kontakt med dig (og medlemmerne) på en privat mailadresse.

Følg med

Vi vil som sagt fortsat holde dig orienteret via specielle OK18-nyhedsmails til dig som TR og via generelle OK18-nyhedsmails. Men vi vil også opfordre dig til at følge med på DS’ hjemmeside, på DS’ Facebook og min Facebookside.

Vi ved godt, at der i øjeblikket er tryk på telefonerne rundt omkring i regionerne. Prøv derfor gerne at orientere dig på DS’ hjemmeside under OK18, hvor vi har samlet mange svar på mange spørgsmål, hvis du ikke lige kan komme igennem med det samme.

Til sidst vil jeg gerne sige tak, fordi så mange af jer dukkede op til TR-møderne i regionerne i går. Jeg deltog selv i Region Øst og har talt med mine kollegaer i de andre regioner, der lige som jeg oplevede et enormt engagement, mange gode spørgsmål og diskussioner, men først og fremmest et stort fagligt sammenhold. Det er dejligt at opleve – ikke mindst i denne tid.

Mange hilsener
Majbrit Berlau

Kontakt