Kære medlem på statens område

Vi har i dag modtaget et lockout-varsel fra den statslige arbejdsgiver Moderniseringsstyrelsen.

Lockouten er varslet til at begynde den 10. april 2018 ved døgnets begyndelse. Der er tale om en omfattende lockout. Det betyder, at det nu ikke er ca. 10-12 pct. af DS’ medlemmer på statens område, som kommer i konflikt, men formentlig langt de fleste socialrådgivere ansat på det statslige område. Når vi får lockout-varslet, kan vi se præcis, hvem der bliver omfattet. I vil naturligvis blive orienteret, så hurtigt som muligt.

Konkret betyder lockout-varslet, at du og dine kolleger, som bliver lockoutet, IKKE skal møde ind på jeres arbejde den 10. april 2018.

Vi holder dig orienteret

DS vil i løbet af den næste tid holde dig orienteret om situationens udvikling. Din tillidsrepræsentant vil desuden også modtage særskilt information om situationen. Men allerede nu vil vi bede alle om at orientere sig DS’ i konfliktvejledning på DS hjemmeside.  Her finder du også spørgsmål og svar.

Du er også altid velkommen til at tage fat i din konsulent på sekretariatet.

I denne mail får du blot de indledende informationer.

Strejkevarslet gælder stadig

DS har som bekendt selv varslet strejke for ca. 10-12 pct. af jer. De af jer, som er varslet i strejke, skal fortsat gå i strejke fra den 4. april. Fra den 10. april vil mange flere af dine kolleger være omfattet af lockout og dermed blive en direkte del af konflikten.

Økonomi under en lockout

Når du er omfattet af en konflikt – lockout eller strejke – har du ikke krav på løn fra din arbejdsgiver. Derfor yder DS konfliktstøtte.

Med en stor lockout – og dermed en omfattende konflikt – har DS hovedbestyrelse besluttet, at konfliktstøtten udgør ca. 12.000 kr. pr. måned, dvs. ca. 632 kr. pr. hverdag konflikten varer, svarende til højeste udbetalte dagpengesats efter skat.

På det statslige område er DS med i en solidarisk ordning via vores forhandlingsfællesskab, CO10. Det betyder, at vi kan udbetale pengene som konfliktstøtte.

» Læs mere om konfliktstøtte her og særligt under overskriften ’Særligt for statsansatte medlemmer’

I løbet af den næste uge vil du modtage meget mere information om støtten og mere præcise oplysninger om, hvordan støtten bliver udbetalt, og hvilke oplysninger vi har brug for fra dig i den forbindelse.

Vi er ikke i konflikt – endnu

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke er i konflikt endnu, og at vi fortsat arbejder på at finde en løsning via Forligsinstitutionen. Hvis disse bestræbelser skrider fremad, kan Forligsmanden Mette Christensen udskyde konfliktens start. Der er endnu ikke noget nyt fra Forligsinstitutionen. Så snart vi ved mere fra Forligsinstitutionen, hører I også mere.

Vi ønsker en løsning for alle – ikke en lammende konflikt

Vores store håb er stadig, at vi kan lande en holdbar aftale via Forligsinstitutionen.

Vi mener, at det er ærgerligt, at den statslige arbejdsgiver nu ønsker at udelukke så mange statsansatte fra deres arbejde. Det betyder, at rigtig mange borgere ikke får den velfærd, uddannelse og hjælp, de har brug for. Vi faglige organisationer har udtaget ca. 10-12 % af vores medlemmer til konflikt – for at sende et signal, ikke for at lukke Danmark. Vi arbejder derfor videre for en forhandlet løsning i Forligsinstitutionen.

Hvad sker der nu?

I den nærmeste fremtid vil din TR invitere dig til et klubmøde, hvor du vil modtage mere information og hvor I sammen kan drøfte, hvordan I skal forholde jer under en konflikt. Politikere og medarbejdere fra DS deltager meget gerne og så vidt muligt i klubmøderne.

Fordi der nu er tale om en omfattende lockout, vil vi forsøge at samle flere klubber ad gangen, så vi kommer til at møde så mange af jer som muligt.

I forbindelse med en konflikt er det vigtigt, at vi har din og dine kollegaers PRIVATE MAILADRESSER. Vi vil derfor bede dig om at gå ind i medlemssystemet og rette dine medlemsoplysninger, så vi har din PRIVATE MAILADRESSE. Når I er lockoutet, har I nemlig ikke adgang til jeres arbejdsmails. Vi skal derfor kunne komme i kontakt med dig på en privat mailadresse.

Endelig kan du tage fat i din TR og tilbyde din hjælp. TR kan garanteret godt bruge et par hænder, ører eller skuldre i den kommende tid 🙂 .

Følg med

Vi vil som sagt fortsat holde dig orienteret via OK18-nyhedsmails. Men jeg vil også opfordre dig til at følge med på DS’ hjemmeside, på DS’ Facebookside og på min Facebookside.

Jeg ved godt, at der i øjeblikket er tryk på telefonerne på sekretariatet. Hvis du ikke lige kan komme igennem med det samme, så prøv derfor gerne at tale med din TR, hvis du har spørgsmål, eller orientér dig på DS’ hjemmeside under OK18, hvor vi har samlet mange svar på mange spørgsmål.

Det var alt for nu. Du hører som sagt mere fra os inden længe.

Mange hilsener
Majbrit Berlau

Kontakt